REMgr06 Vývoj novořeckého jazyka I

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s hlavními tradičními i moderními přístupy užívanými při analýze historického vývoje gramatiky novořečtiny v helénistickém období a aplikovat tyto přístupy při lingvistické analýze textů z uvedené doby.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni popsat klíčové aspekty gramatického vývoje novořečtiny během helénistického období pomocí různých metod historické a historicko-srovnávací lingvistiky. Budou schopni analyzovat z jazykového hlediska probrané texty.
Osnova
 • 1. Vznik a definice koiné: přístupy a problémy. Role helénistické a římské koiné ve vývoji novořečtiny.
 • 2. Obecné principy zániku dialektů, dialektální konvergence. Teorie zániku starořeckých dialektů.
 • 3. Hlavní vývojové tendence vokalismu helénistické koiné (monoftongizace, zánik vokalické délky); otázky prosodického modelu řečtiny.
 • 4. Restrukturalizace systému konsonantů helénistické koiné: explozívy; spirantizace, vznik nových fonémů.
 • 5. Restrukturalizace systému konsonantů helénistické koiné: degeminace, sonory, psilose.
 • 6. Restrukturalizace jmenného systému helénistické koiné; vznik novořeckého deklinačního systému.
 • 7. Restrukturalizace slovesného systému helénistické koiné: futurum, aorist, perfektum. Aktionsart.
 • 8. Restrukturalizace slovesného systému helénistické koiné: infinitiv, participium. Perifrastické konstrukce.
 • 9. Problémy vývoje syntaxe helénistické koiné; parataxe a hypotaxe; nominální syntax;
 • 10. Problémy slovosledu (jazyky V-S-O, S-V-O); změna slovosledu řečtiny.
 • 11. Vznik nového lexika v jazyce; lexikum helénistické a římské koiné.
 • 12. Vznik a klasifikace diglosie; řecká diglosie, atticismus.
 • 13. Opakování.
 • Přednášky jsou doplněny četbou a analýzou řeckých literárních i neliterárních textů.
Literatura
 • HORROCKS, Geoffrey C. Ellīnika : istoria tīs glōssas kai tōn omilītōn tīs. Edited by Melita Staurou - Maria Tzebelekou. 5ī ekdosī. Athīna: Estias, 2013. 692 s. ISBN 9789600512427. info
 • HORROCKS, Geoffrey C. Greek : a history of the language and its speakers. 2nd ed. Malden, Mass.: Wiley-Blackwell, 2010. xx, 505. ISBN 9781405134156. info
 • Greek - a language in evolution : essays in honour of Antonios N. Jannaris. Edited by Antonius N. Jannaris - Chrys C. Caragounis. Hildesheim: Georg Olms, 2010. xiv, 344. ISBN 9783487142555. info
 • CARAGOUNIS, Chrys C. The development of Greek and the New Testament : morphology, syntax, phonology, and textual transmission. Tübingen: Mohr Siebeck, 2004. xix, 732. ISBN 3161482905. info
 • BUBENÍK, Vít. Hellenistic and Roman Greece as a sociolinguistic area. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1989. xv, 331. ISBN 9027235511. info
 • BABINIOTIS, G. Synoptiki istoria tis ellinikis glossas. Athina, 1985. info
 • BROWNING, R. Medieval and Modern Greek. London, 1964. info
 • TRIANDAFYLLIDIS, M. Neoelliniki grammatiki. Istoriki isagoji. Athina, 1938. info
 • JANNARIS, A. N. A Historical Greek Grammar. London, 1897. info
Výukové metody
Přednáška, společná četba a výklad textů.
Metody hodnocení
Aktivní účast v hodinách, ústní zkouška (minimálně 50 % správných odpovědí) zahrnující rovněž lingvistickou analýzu vybraného řeckého textu.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je povinný pro studenty novořeckého jazyka a literatury a jednooborové klasické řečtiny.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.