BA_MgF1 Finština v systémových souvislostech I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 16:00–17:40 G12
Předpoklady
Kurz je určen pro studenty studijního oboru Baltistika magisterského stupně.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jedná se o první část dvousemestrálního cyklu, který je věnován otázkám jazykového systému finštiny. Student v něm má získat hlubší pojem o kapitolách finské gramatiky: fonologii, popisu morfologických možností jazyka a možnostech typologického zařazení finštiny, otázkách syntaxe. Je schopen interpretovat texty k těmto okruhům.
Výstupy z učení
Studenti by v kurzu měli prohloubit své znalosti o finské fonologii, morfologii a syntaxi. Seznámí se s možnostmi typologického srovnání finštiny s jinými jazyky. Výuka probíhá primárně formou samostatného čtení vybraných textů a jejich následného rozboru v semináři. Studenti by se měli zlepšit ve schopnosti číst a analyzovat finský odborný text.
Osnova
  • revize gramatického a slovotvorného systému spisovného jazyka
  • vybrané kapitoly z finské syntaxe
  • jazyková typologie (srovnávání finštiny s jinými jazyky)
  • četba a interpretace odborných textů
Literatura
  • Literaturu průběžně zadává vyučující
  • KOIVISTO, Vesa. Suomen sanojen rakenne. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2013. 387 stran. ISBN 9789522224156. info
  • HÄKKINEN, Kaisa. Suomen kielen historia. Turku: [Turun yliopisto], 2008. 243 s. ISBN 9789512935970. info
  • Iso suomen kielioppi. Edited by Auli Hakulinen - Maria Vilkuna. 2. painos. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2004. 1698 s. ISBN 9517465572. info
  • VILKUNA, Maria. Suomen lauseopin perusteet. Helsinki: Edita, 1996. 348 s. ISBN 9513720217. info
  • LAAKSONEN, Kaino a Anneli LIEKO. Suomen kielen äänne- ja muoto-oppi. [Helsinki]: Finn Lectura, 1988. 145 s. ISBN 9518905045. info
Výukové metody
Přednášky, skupinová práce v seminářích, četba.
Metody hodnocení
psaný referát na téma dohodnuté mezi studentem a učitelem
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022.