KSCX03 Moderní čínština pro neoborové studenty III

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Qianshu Xia (cvičící), Bc. Lucia Mydliarová (zástupce)
Mgr. Zuzana Pospěchová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Lucia Mydliarová
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 18:00–19:40 B2.43
Předpoklady
KSCX02 Moderní čínština II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen použít znalosti získané v předcházejících jazykových kurzech při četbě neznámého textu; důraz bude kladen na porozumění větné skladby a soustavné budování slovní zásoby.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen použít znalosti získané v předcházejících jazykových kurzech při četbě neznámého textu; důraz bude kladen na porozumění větné skladby a soustavné budování slovní zásoby.
Osnova
 • 1. úvodní hodina,
 • 2. text: "Tan fangxiang"
 • 3. text: "Tan fangxiang", kontrola domácích úloh
 • 4. text: "Tan fangxiang", procvičování slovní zásoby
 • 5. text: "Beijing de chuzuche", kontrola domácích úloh
 • 6.text: "Beijing de chuzuche", procvičování slovní zásoby
 • 7. text: "Beijing Xiushuijie", kontrola domácích úloh
 • 8. text: "Beijing Xiushuijie", procvičování slovní zásoby
 • 9. text: "Wenhou de xuewen", procvičování slovní zásoby
 • 10. text: "Wenhou de xuewen", kontrola domácích úloh
 • 11. text: "Zai zhongguo lifa"
 • 12. opakování
Literatura
  povinná literatura
 • DLUHOŠOVÁ, Táňa, Michaela JEBAVÁ, Ondřej KUČERA, Eva KUČEROVÁ, David UHER a Martin LAVIČKA. Moderní čínština pro nesinology. 2011. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 210 s. ISBN 978-80-244-2701-0. URL info
 • Integrated Chinese : simplified characters. Edited by Yuehua Liu. 3rd ed. Boston: Cheng & Tsui Company, 2010. xxxi, 335. ISBN 9780887276446. info
 • Integrated Chinese : simplified characters. Edited by Yuehua Liu. 3rd ed. Boston: Cheng & Tsui Company, 2009. viii, 184. ISBN 9780887276408. info
Výukové metody
- domácí příprava: osvojení si nové slovní zásoby, příprava překladu textu
- kurz je veden formou semináře: četba textu, výklad nových gramatických jevů, výklad reálií, individuální prověření domácí přípravy studentů
Metody hodnocení
Ukončení kurzu je podmíněno pravidelnou docházkou studenta (max. 2 vynechané hodiny), aktivní účastí na hodinách a domácí přípravou.
Metody hodnocení: pravidelné testování slovní zásoby (60% z každého testu), případně pochopení nových gramatických jevů; otázky na pochopení textu.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/KSCX03