ETBA105 Etnické procesy a Evropa I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Etnické procesy a Evropa I představuje vstup do problematiky studia etnických procesů. Studenty seznamuje se základními pojmy etnických studií a zabývá se etnogenezí národů etnických společenství (neslovanských) na území Evropy.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen popsat etnogenezi národů a etnických společenství Evropy. Bude schopen používat antropologickou, lingvistickou, religionistickou a etnologickou klasifikaci etnických společenství.
Osnova
 • 1. Evropská identita / identita Evropanů.
 • 2. Klasifikace etnických společenství.
 • 3. Pojmy etnických teorií.
 • 4. Etnogeneze románských etnik.
 • 5. Etnogeneze keltských etnik.
 • 6. Etnogeneze germánských etnik.
 • 7. Etnogeneze baltských etnik.
 • Etnogeneze ugrofinských etnik. 8.
 • 9. Etnogeneze turkitských etnik.
 • 10. Etnogeneze Albánců, Basků, Řeků.
Literatura
  doporučená literatura
 • JRÖ Völkerkunde. München 1963.
 • ERIKSEN, Thomas Hylland. Etnicita a nacionalismus : antropologické perspektivy. Translated by Marek Jakoubek. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 352 s. ISBN 9788074190537. info
 • BUDYTA-BUDZYŃSKA, Maŀgorzata. Socjologia narodu i konfliktów etnicznych. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukove PWN, 2010. 316 s. ISBN 9788301162450. info
 • MALINA, Jaroslav. Antropologický slovník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. Elportál. ISSN 1802-128X. URL info
 • Wörterbuch der Völkerkunde. Edited by Walter Hirschberg. Grundlegend überarbeitete u. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1999. 427 s. ISBN 3496026502. info
 • HONZÁK, František. Evropa v proměnách staletí. 2., rozš. a opr. vyd. Praha: Libri, 1997. 767 s.: 80. ISBN 80-85983-30-3. info
 • HROCH, Miroslav. V národním zájmu : požadavky a cíle evropských národních hnutí devatenáctého století v komparativní perspektivě. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1996. 212 s. ISBN 8085899167. info
 • GELLNER, Arnošt. Národy a nacionalismus [Gellner, 1993, 2. vyd.] : Nations and nationalism (Orig.). Translated by Jiří Markus. 2. vyd. Praha: Josef Hříbal, 1993. 158 s. ISBN 80-901381-1-X. info
 • HUBINGER, Václav, František HONZÁK a Jiří POLIŠENSKÝ. Národy celého světa. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1985. 387 s. : i. info
 • WOLF, Josef. Abeceda národů : výkladový slovník kmenů, národností a národů. Vyd. 1. Praha, 1984. 265 s. info
Výukové metody
Přednášky, čtení.
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Předpokladem, podmínkou pro vykonání závěrečného písemného testu je splnění 6 úkolů zveřejněných v ELFu - studijní materiály a úkoly.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/ETBA105