HIB034n Dějiny Balkánu po roce 1944

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 D31
Předpoklady
! HIA259 Dějiny Balkánu od roku 1944
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška charakterizuje balkánské státy po roce 1944, kdy na větší části Balkánu skončila druhá světová válka. Pro osvětlení klíčových momentů se vrací k některým přelomovým momentům období válečného, všímá si zejména vzniku levicové resistence a jejího vlivu na poválečné osudy jednotlivých zemí. V přednášce je osvětlen přechod jednotlivých balkánských zemí k mírovému životu. Důraz je kladen na postupnou sovětizaci Rumunska, Bulharska, Albánie a Jugoslávie. Všímá si hlavních politických, hospodářských a kulturních rysů jednotlivých balkánských států v poválečném období. Pozornost věnuje specifickému vývoji v Řecku (občanská válka) a Jugoslávii (roztržka Tita se Stalinem). V přednášce jsou zmíněny klíčové etapy poválečného vývoje balkánských zemí v letech 1950–1990.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
- charakterizovat vývoj na Balkáně po druhé světové válce
- objasnit rozdíly v přístupu velmocí k Řecku a zbytku Balkánského poloostrova
- vysvětlit pojmy Marshallův plán, Projev W. Churchilla ve Fultonu, procentová dohoda
- definovat cestu Jugoslávii mezi bloky po roce 1948
- přiblížit rozdíly ve vývoji balkánských socialistických států
Osnova
 • 1. Válka a resistence. Význam odbojových hnutí pro další vývoj.
 • 2. Konec války v Rumunsku. Převzetí moci rumunskými komunisty.
 • 3. Konec války v Bulharsku a přechod Bulharska ke komunistické totalitě.
 • 4. Problematika odboje a poválečného vývoje v Albánii.
 • 5. Jugoslávie v roce 1944–1946.
 • 6. Osvobození Řecka a občanská válka 1947–1949.
 • 7. Tendence vývoje balkánských států v letech 1950–1990.
 • 8. Titova roztržka s Kominternou a cesta Jugoslávie mimo bloky.
 • 9. Vývoj v Jugoslávii do počátku 80. let 20. století.
 • 10. Cesta Bulharska jako věrného sovětského spojence.
 • 11. Živkovův režim v Bulharsku. Krach bulharského socialismu.
 • 12. Rumunská cesta ze sovětské sféry. Nicolae Ceausesku. Krvavý protikomunistický převrat.
 • 13. Kyperská krize a řecko-turecké vztahy.
Literatura
  povinná literatura
 • TEJCHMAN, Miroslav. Balkán ve válce a v revoluci : 1939-1945. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2008. 768 s. ISBN 9788024613741. info
 • HRADEČNÝ, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Virgjil MONARI, František ŠÍSTEK a Pavla HRADEČNÁ. Dějiny Albánie. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 716 s. ISBN 9788071069393. info
 • HRADEČNÝ, Pavel. Dějiny Řecka. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 768 s. ISBN 80-7106-192-1. info
 • RYCHLÍK, Jan. Dějiny Bulharska. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 2000. 508 s. ISBN 80-7106-404-1. info
 • VYKOUKAL, Jiří P., Bohuslav LITERA a Miroslav TEJCHMAN. Východ :vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. 1. vyd. Praha: Libri, 2000. 860 s. ISBN 80-85983-82-6. info
 • ŠESTÁK, Miroslav. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Lidové noviny, 1998. 756 s. ISBN 80-7106-266-9. info
 • TEJCHMAN, Miroslav. Dějiny Rumunska. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 86 s. ISBN 8071844802. info
 • TEJCHMAN, Miroslav. Sovětizace východní Evropy :země střední a jihovýchodní Evropy v letech 1944-1948. 1. vyd. Praha: Historický ústav ČAV, 1995. 283 s. ISBN 80-85268-45-0. info
  doporučená literatura
 • CRAMPTON, Richard: The Balkans since the Second World War. London and New York: Longman, 2002.
 • STAVRIANOS, Leften: The Balkans since 1453. with Traian Stoianovich. New York: NYU Press. 2000. ISBN 978-0814797662.
 • MAZOVER, Mark: The Balkans. A short history. New York 2000.
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Jugoslávie – Srbsko – Kosovo. Kosovská otázka ve 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 471 s. Spisy MU v Brně, Filozofická fakulta ; č. 396. ISBN 978-80-210-5476-9. Digitální knihovna FF MU info
 • GLENNY, Misha. Balkán, 1904-1999 : nacionalismus, válka a velmoci. Translated by Olga Kovářová - Martin Kovář. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: BB art, 2003. 547 s. ISBN 8072579762. info
 • HRADEČNÝ, Pavel. Řekové a Turci :nepřátelé nebo spojenci? Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 226 s. ISBN 80-7106-378-9. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Kolokvium formou ústního pohovoru na téma, které si posluchač může dopředu připravit.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2022.