IM142 Metody studia audiokultur: teorie a praxe

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Filip Johánek (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé úterý 14:00–17:40 N41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se seznámí s různými teoretickými přístupy k audiokultuře.
Mimo teoretické reflexe zvukového světa se budou zabývat praktickými výstupy audiokultury a konkrétními možnostmi zvukový svět zaznamenávat a modifikovat formou realizací.
Na závěr kurzu budou studenti schopni identifikovat základní stavební kameny audiokultury prizmatem probíraných autorských koncepcí a prakticky ji zaznamenávat nebo do ní jako tvůrci vstupovat.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat konceptuální rámec konkrétního zvukově-uměleckého díla,
- porozumět teoretické studii týkající se audiokultury, zvukového rozměru naší žité reality, zvukově-uměleckého díla,
- orientovat se v základních možnostech tvorby vlastního zvukového díla/zvukové akce,
- pracovat se základním zařízením pro snímání zvuku,
- vnímat své místo ve světe jako svým způsobem místo spolutvůrce zvukového světa a mít k tomu základní teoretickou i praktickou základnu,
- vědomě zvukově intervenovat.
Osnova
 • 1. audiokultura, soundscape a sound studies
 • 2. mediální ekologie, umění mediální ekologie a akustická ekologie
 • 3. field recordings/fonografie/terénní nahrávky a hledisko autorství
 • 4. oral history
 • 5. aural history
 • 6. možnosti prezentace zvukového světa, radioart
 • 7. sound art
Literatura
  doporučená literatura
 • Urban Soundscapes as Narrative: Intentions and Interpretations of Field Recordings. DOI: 10.1080/19376529.2015.1083362 Matthew Ronnie Seaward, p. 299-303
 • STERNE, Jonathan. The Sound Studies Reader, Routledge, 2010. ISBN-13: 978-0415771313
 • The Sonic Witness: On the Political Potential of Field Recordings in Acoustic Art. Fiebig, G.. Leonardo Music Journal : LMJ : journal of the International Society for the Arts, Sciences and Technology Volume: 25 (2015) ISSN: 0961-1215 Online ISSN: 1531-4
 • FLAŠAR, Martin. Elektroakustická hudba. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-7944-1. url PURL epub html info
 • VANĚK, Miroslav a Pavel MÜCKE. Třetí strana trojúhelníku : teorie a praxe orální historie. 2., přepracované a doplně. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 326 stran. ISBN 9788087398623. info
 • MOTAL, Jan a Andrea HANÁČKOVÁ. Aktuální stav radio studies. In Radio a TV studies v Čechách a na Slovensku: Flow Conference 01, Filozofická fakulta UP, Olomouc. 2014. info
 • Zvukem do hlavy : sondy do současné audiokultury. Edited by Michal Rataj. 1. vyd. Praha: Český rozhlas, 2012. 175 s. ISBN 9788073312299. info
 • ŘIHÁČEK, Tomáš. Zvukové prostředí města a jeho vliv na prožívání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 240 s. EDIS, svazek 3. ISBN 978-80-210-4809-6. info
 • HANÁČKOVÁ, Andrea. Český rozhlasový dokument a feature v letech 1990 - 2005: Poetika žánrů. Disertační práce. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2008. info
 • VLACHÝ, Václav. Praxe zvukové techniky. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Muzikus, 2008. 297 s. ISBN 9788086253466. info
 • RATAJ, Michal. Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu : problematika vymezování tvůrčích pozic v prostředí akustických umění z pohledu domácí scény radioartu. 1. vydání. V Praze: Kant - Karel Kerlický pro AMU, 2007. 160 stran. ISBN 9788086970318. info
 • LICHT, Alan. Sound art : beyond music, between categories. Edited by Jim O´Rourke. 1st pub. New York: Rizzoli, 2007. 303 s. ISBN 9780847829699. info
 • STERNE, Jonathan. The audible past : cultural origins of sound reproduction. Durham: Duke University Press, 2003. xvi, 450. ISBN 9780822330134. info
 • THOMPSON, Emily Ann. The soundscape of modernity : architectural acoustics and the culture of listening in America, 1900-1933. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2002. ix, 500. ISBN 0262201380. info
 • GUATTARI, Félix. The three ecologies. 1st pub. London: Athlone press, 2000. xv, 174 s. ISBN 0-485-00408-9. info
 • SCHAFER, R. Murray. The soundscape : our sonic environment and the tuning of the world. Rochester: Destiny Books, 1994. xii, 301. ISBN 0892814551. info
Výukové metody
Předmět zaměřený na audiokulturu současně probíhá ve více vrstvách reflexe tématu zvuku v naší kultuře a zároveň v praktických aplikacích.
#1 přednášky: teorie, koncepty, kontexty související s audiokulturou: sound studies, aural history, oral history, sound art, field recordings/fonografie/terénní nahrávky, akustická ekologie, mediální ekologie a umění mediální ekologie, radioart a další
#2 cvičení: zvuková procházka, nahrávání v terénu, zvuková intervence, sound design
#3 cvičení: prezentace výstupů ze #2 a diskuse na témata z #1 ve vlastním pořadu na studentském Radiu R při FSS MU
#4 přednášky: prezentace hostů z oboru
Metody hodnocení
Povinná je 50 % účast na přednáškách a cvičeních a velmi doporučený aktivní přístup k realizacím v terénu a na praktických výstupech (může se jednat o nahrávání zvuku v terénu, zvukové procházky, zvukové intervence, sound design). Povinné je odvysílání jednoho pořadu (ve spolupráci s kolegy a vyučujícím) na studentském Radiu R při FSS MU na jedno z probíraných dílčích témat.
Informace učitele
Předmět zaměřený na audiokulturu současně probíhá ve více vrstvách reflexe tématu zvuku v naší kultuře a zároveň v praktických aplikacích.
#1 teorie, koncepty, kontexty související s audiokulturou: sound studies, aural history, oral history, sound art, field recordings/fonografie/terénní nahrávky, akustická ekologie, mediální ekologie a umění mediální ekologie, radioart a další
#2 zvuková procházka, nahrávání v terénu, zvuková intervence, sound design
#3 prezentace výstupů ze #2 a diskuse na témata z #1 ve vlastním pořadu na studentském Radiu R při FSS MU
#4 prezentace výstupů ze #2 a diskuse na témata z #1 na veřejném blogu

Součástí přednášek a cvičení budou prezentace hostů z oboru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/IM142