KJ1B013 Praktická katalánština 1

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Cristina Rodríguez García, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 L32
Předpoklady
KJ1A002 Seminář 2 || KJIA002 Jazykový seminář II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
L’objectiu principal d’aquesta assignatura és que l’alumnat adquireixi eines i recursos comunicatius relacionats amb l’expressió oral i amb la comprensió lectora, de manera que siguin capaços de produir discursos orals i escrits complexos, en paràgrafs, propis d’un parlant de nivell intermedi (B1). Alhora, es treballarà àmpliament la comprensió oral de textos, que es procurarà que, a més, aportin informació sobre qüestions relatives a la cultura i a la literatura catalanes.
Výstupy z učení
Al final d'aquesta assignatura els estudiants podran: - expressar-se oralment amb més fluïdesa i riquesa lèxica; - comprendre millor textos escrits de nivell intermedi; - treballar en petits grups fent servir el català com a llengua de comunicació; - redactar textos de manera organitzada.
Osnova
  • El curs es dividirà en 7 unitats temàtiques en què es treballaran diferents aspectes pràctics del català. Caldrà que l'alumnat treballi de manera activa a les classes: 1. Fem amics. 2. Vull canviar de pis. 3. Necessito canviar de feina. 4. Es crema la cuina. 5. Anem d'excursió! 6. Fem un mos! 7. Comença l'espectacle! Manual: Nivell bàsic 2. Castellnou edicions. ISBN: 84-8287-768-2.
Literatura
    doporučená literatura
  • CLUA, Maria Jesús et al. (2004). Elemental 2. Castellnou edicions. ISBN: 84-8287-782-8.
Výukové metody
Classes magistrals, treball per parelles, presentacions dels alumnes, deures, lectures, audicions
Metody hodnocení
- Assistència obligatòria (80% de les classes). - Redaccions per entregar. - Participació a classe. - Prova final amb exercicis pràctics.
Vyučovací jazyk
Katalánština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/KJ1B013