KSCB074 Dějiny a politika v ČLR v současnosti

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.
Seminář čínských studií – Centrum asijských studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií – Centrum asijských studií – Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 G24
Předpoklady
KSCA028 Dějiny moderní Číny
KSCB028
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz představí základní politický a ideologický vývoj Komunistické strany Číny v posledních třech dekádách s důrazem na poznání osobnosti, image a ideologie posledních tří čínských prezidentů. Jejich volební období budou zasazeny do širšího mezinárodního prostoru a celosvětové ekonomiky. Kurz zároveň klade velký důraz na schopnost mediální gramotnosti, která bude procvičována na jednotlivých okruzích skrze celosemetrální projekt.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen • Popsat ideologii KSČ • Analyzovat vedení a směřování KSČ za posledních 30ti letech • Bude znát strukturu KSČ • Pozici KSČ na mezinárodním poli, její strategii a soft power • Orientovat se v problémech KSČ, jako např. korupce, kariérní diplomacie či přenášení ideologického rámce do každodenního života
Osnova
  • 1. Úvodní hodina a. Stručná historie KSČ do 1989, resp. 1992 b. Mediální gramotnost jako klíčová schopnost 21.st. c. Relevantní zdroje v. propaganda a hoaxy 2. Třetí generace čínských komunistů (1992-2003) a. Jiang Zemin b. Tři reprezentanti 3. Výzvy Jiang Zemina a. Falung Gong b. Mezinárodní postavení Číny a vstup do WHO c. Začlenění podnikatelů do KSČ 4. Čtvrtá generace čínských komunistů a. Hu-Wen b. Hu Jintao c. Koncept vědeckého rozvoje a Socialistická harmonická společnost 5. Výzvy Hu Jintaa a. Sociální nerovnost b. Znečistění životního prostředí, průmysl, rozvoj a nemoci c. Olympiáda d. Boj proti „terorismu“ 6. Pátá generace čínských komunistů a. Xi-Li Administration b. Xi Jinping c. Posilování moci a veřejný image d. Čínský sen e. Hon na čarodějnice 7. Výzvy Xi Jinpinga a budoucnost šesté a. Nástupnictví a předání moci šesté generaci b. Korupce státních úředníků c. Xi Jinpingovo myšlení o socialismu s čínskými rysy pro novou epochu 8. Srovnání domácí a zahraniční politiky posledních tří čínských prezidentů, jejich mezinárodní image a čínská ekonomika 9. Korupce jako nedílná součást čínské politické scény? a. Miliardáři a role velkých společností b. 太子党 10. Struktura KSČ a státního aparátu a. Centrální organizace b. Členství a členové c. Mladí komunisté (Communist Youth League) d. Kariérní diplomacie 11. Čínská softpower – Jak Čína formuje svůj image doma a v zahraničí? a. domácí a celosvětová média b. Cenzura a autocenzura c. Sponsoring 12. Covid-19 a. Příležitost nebo prohra?
Výukové metody
Seminář/diskuze.
Metody hodnocení
40% Závěrečná esej 20% aktivita v hodinách 40% Mediální cvičení – Umíte si pracovat s médii a dohledat objektivní informace?
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2023.