LJ301 Římská literatura republiky: od Livia Andronica k Ciceronovi

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 A24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět uvádí studenty do problematiky římské literatury. V souladu se standardní periodizací podává výklad literatury od počátků až po období konce republiky.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu student dokáže:
- rozlišit hlavní žánry římské literatury do konce republiky;
- jmenovat a charakterizovat jejich hlavní zástupce a jejich díla;
- orientovat se v relevantní sekundární literatuře.
Osnova
 • 1. Úvod do dějin římské literatury, základní pojmy.
 • 2. Epika archaického období (Livius Andronicus, Naevius, Ennius).
 • 3. Drama archaického období (Livius Andronicus, Naevius, Ennius, Pacuvius, Accius, Plautus, Terentius).
 • 4. Nepragmatická historiografie archaického období.
 • 5. Římská rétorika a řečnictví před Ciceronem.
 • 6. Římská satira: počátky; Lucilius.
 • 7. Mladořímská básnická škola a její předchůdci.
 • 8. Catullus.
 • 9. Cicero, řečník a rétor.
 • 10. Římská filozofická próza a epos (Cicero, Lucretius).
 • 11. Římská nauková próza (Cato, Varro).
 • 12. Nepragmatická a pragmatická historiografie Ciceronova období.
 • 13. Další žánry (např. menippská satira, attellána, mímos).
Literatura
  povinná literatura
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. (ed., transl.) Gian Biagio Conte: Dějiny římské literatury. 1. vyd. Praha: KLP - Koniash Latin Press, 2003. 790 s. sine. ISBN 80-85917-87-4. info
 • STIEBITZ, Ferdinand. Stručné dějiny římské literatury [Stiebitz, 1991]. Brno: Rektorát Masarykovy univerzity, 1991. ISBN 80-210-0267-0. info
  doporučená literatura
 • The Cambridge History of Classical Literature. General ed. Patricia E. Easterling. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. info
 • ALBRECHT, Michael von. Meister römischer Prosa : von Cato bis Apuleius : Interpretationen. 3., erg. Aufl. Tübingen: Francke Verlag, 1995. 259 s. ISBN 3-8252-1844-9. info
 • VON ALBRECHT, H. Lateinische Literatur. 1983. info
 • STIEBITZ, Ferdinand. Stručné dějiny řecké literatury. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 247 s. info
  neurčeno
 • ALBRECHT, Michael von. Geschichte der römischen Literatur von Andronicus bis Boëthius : mit Berücksichtigung ihrer Bedeutung für die Neuzeit. Bd. 1 [Albrecht, 1997]. 2., bearb. Aufl. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1997. xviii, 704. ISBN 3-598-11198-3. info
 • FEDELI, Paolo. Letteratura latina: civilta letteraria e vita sociale in Roma antica. Napoli: Il tripode, 1993. 491 s. info
Výukové metody
Přednášky - 2 hodiny týdně, maximální neomluvená neúčast 30%. Domácí příprava - četba probíraných textů dostupných v českých překladech.
Metody hodnocení
Písemná zkouška skládající se ze série otázek zaměřených na hlavní díla vybraných autorů římské republikánské literatury. Současně bude prověřena schopnost studenta charakterizovat a analyzovat vybrané římské literární dílo.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022, podzim 2023.