PJN306 Překladatelský seminář I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Markéta Páralová Tardy, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (přednášející)
Mgr. Markéta Páralová Tardy, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (cvičící)
Garance
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 8:00–9:40 B2.32 a každé sudé úterý 8:00–9:40 B2.32
Předpoklady
PJN208 Základy překladatelství
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na získání základních dovedností mj. při překladu věcných, publicistických i uměleckých textů. První část dvousemestrálního překladatelského semináře zahrnuje práci s texty různých žánrů a funkčních stylů. Důležitou součástí kurzu je i práce s konkrétními lexikografickými díly, případně překladatelskými nástroji.
Výstupy z učení
Student absolvování předmětu:
- získá základní dovednosti, mj. při překladu věcných, publicistických a uměleckých textů;
- bude mít přehled v základní odborné literatuře věnované teoretické i aplikované translatologii;
- bude mít osvojena teoretická východiska a bude ovládat praktické postupy překladatele;
- bude schopen pracovat s konkrétními texty a lexikografickými díly.
Osnova
 • Každá vyučovací hodina bude mít následující strukturu:
 • 1. teoretický výklad: stručná charakteristika vybraného překladatelského problému, přehled zásad translatologické práce, rozdílné pohledy na teorii překladu,
 • 2. týmová práce na překladu polského textu,
 • 3. diskuse nad vhodností/nevhodností českého překladu, nad adekvátností/neadekvátností českých překladových ekvivalentů.
Literatura
 • Žváček, Dušan. Kapitoly z teorie překladu. Olomouc 1993.
 • Voellnagel, Andzej. Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych. Warszawa 1980.
 • PIEŃKOS, Jerzy. Podstawy przekładoznawstwa : od teorii do praktyki. Wyd. 1. Kraków: Zakamycze, 2003. 493 s. ISBN 8373331700. info
 • LIPIŃSKI, Krzysztof. Vademecum tłumacza. Kraków: Wydawnictwo Idea, 2000. 187 s. ISBN 8388181505. info
 • LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Vyd. 3., upr. a rozš. Praha: Ivo Železný, 1998. 386 s. ISBN 802373539X. info
 • LOTKO, Edvard. Čeština a polština v překladatelské a tlumočnické praxi. Ostrava: Profil, 1986. info
 • LEBIEDZIŃSKI, Henryk. Elementy przekładoznawstwa ogólnego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. ISBN 8301028602. info
 • POPOVIČ, Anton. Teória umeleckého prekladu : aspekty textu a literárnej metakomunikácie. 2. prepac. a rozš. vyd. Bratislava: Tatran, 1975. 293 s. info
Výukové metody
Praktická translatologická cvičení a diskuse o vybraných translatologických problémech. Nutná je přítomnost studenta ve výuce (max. 2 absence, při 3-4 absencích povinnost samostatně vypracovat zadaný překlad v rozsahu cca 4-5 000 znaků, při 5 a více absencích předmět není možné ukončit). Důraz je kladen též na samostudium předložených studijních materiálů a samostatnou domácí práci (překlad vybraného okruhu textů).
Metody hodnocení
Odpovídající docházka (max. 3 neomluvené absence). Písemný zápočtový test (bodové hodnocení, úspěšnost min. 60 %).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PJN306