PSMA002 Klinická psychologie

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Koky (cvičící)
Mgr. Jan Lindner (cvičící)
Mgr. Lucie Stroupková (cvičící)
Mgr. Adam Šmidovič (cvičící)
Mgr. Monika Vodová (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 8:00–9:40 B2.23
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSMA002/01: každé sudé pondělí 10:00–11:40 C51, L. Stroupková, M. Vodová
PSMA002/02: každé sudé pondělí 12:00–13:40 C51, L. Stroupková, M. Vodová
PSMA002/03: každé liché pondělí 10:00–11:40 C51, L. Stroupková, M. Vodová
PSMA002/04: každé liché pondělí 12:00–13:40 C51, L. Stroupková, M. Vodová
Předpoklady
Základy neurověd, Biologické vědy, Základy klinické psychologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je prohloubit u studentů klinicko-psychologické uvažování.
Výstupy z učení
Studenti budou, na základě osvojených poznatků rozvíjet klinicko-psychologické usuzování, schopnost introspekce, posilovat vnímavost a citlivost v dialogu. S rozvojem empatické schopnosti a kooperativního chování, reflexe a sebereflexe a spolu s dalšími klinicko-psychologickými poznatky budou studenti adekvátně popisovat a kategorizovat pocity, prožitky, povahové rysy a převažující osobnostní charakteristiky klienta a také je začlení do kontextu člověka jako celistvé lidské bytosti. A to s jeho kulturními, sociálními, vývojovými a dalšími determinantami.
Osnova
 • Primární, sekundární a terciární prevence v klinické psychologii. Psychologie zdraví. Psychosomatika v práci klinického psychologa. Krizová intervence. Suicidalita. Psychoonkologie.
Literatura
  doporučená literatura
 • Beinart, H., Kennedy, P., Llewelyn, (Eds.) (2009). Clinical psychology in practice. NYSE: Wiley-Blackwell.
 • Barlow, D.H., Nathan, P.E. (Eds.) (2011). The Oxford handbook of clinical psychology. Oxford: OUP.
 • Vymětal,J.(2003): Lékařská psychologie.Portál,Praha.
 • Praško a kol.(2003):Poruchy osobnosti.Portál,Praha.
 • Baštecká a kol.(2003):Klinická psychologie v praxi.Portál,Praha.
 • PLANTE, Thomas G. Současná klinická psychologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2001. 444 s. ISBN 8071699632. info
  neurčeno
 • Tschuschke, V. (2004). Psychoonkologie. Portál, Praha.
 • BALINT, Michael. Lékař, jeho pacient a nemoc. Translated by Vratislav Janda. Vyd. 1. české. Praha: Grada, 1999. 331 s. ISBN 8071697346. info
 • Garfielld, S. L.: Clinical psychology and psychotherapy. J.W. and Sons, New York, 1980.
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Písemný test, seminární práce.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/psych/index_cz.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PSMA002