PV1A310 Latinské písmo a knižní kultura v období antiky a raného středověku

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 18:00–19:40 D51
Předpoklady
! PV1A240 Latinské písmo v antice
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cyklus přednášek a seminářů vychází z metod latinské paleografie, kodikologie, epigrafiky a papyrologie a směřuje k tomu, aby posluchači a posluchačky získali základní přehled o vývoji latinského písma v období antiky a raného středověku a o pramenech dochovaných na archeologických i paleografických psacích látkách v období od 7. stol. př. Kr. až do 8. stol. po Kr. Pro tento časový horizont by si měli osvojit schopnost: a) typologie a datování latinských písem knižních, listinných i nápisových, b) paleografické charakteristiky jednotlivých písmových druhů a typů, c) paleografické analýzy a komparace, d) transkripce starověkých a raně středověkých latinských textů, e) přehledu o základní literatuře a edicích včetně dějin bádání o latinskému písmu tohoto období, f) porozumění textové tradici antických textů a transformaci knižní kultury během „mediálních revolucí“ od antiky po začátek karolínské renesance, g) porozumění základní typologii latinských papyrusových literárních a dokumentárních textů.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- Aplikovat poznatky vývoje písma od 7. stol. př. Kr. do 8. stol. po Kr. na konkrétních pramenech, a to zejména pro dataci nedatovaných textů a jejich případné provenienční určení;
- Přepisovat a připravovat pro kritickou edici vybrané originální texty z období antiky a raného středověku;
- Analyzovat a číst originální latinské texty (nápisové, knižní i listinné) z tohoto období.
Osnova
 • Antická nápisová písma;
 • Kapitála;
 • Unciála;
 • Starší římská kurzíva;
 • Polounciála;
 • Mladší římská kurzíva;
 • Základy latinské literární a dokumentární papyrologie;
 • Textová tradice antických literárních děl; rotulus a codex;
 • Paleografické psací látky;
 • Insulární písma;
 • Staroitalské písmo;
 • Kuriála;
 • Beneventána;
 • Vizigótské písmo;
 • Merovejské písmo.
Literatura
 • CUGUSI, Paulus: Corpus epistularum Latinarum. Papyris Tabulis Ostracis servatarum (CEL). II Commentarius. Firenze 1992.
 • LICHT, Tino: Halbunziale. Schriftkultur im Zeitalter der ersten lateinischen Minuskel (III. – IX. Jahrhundert). Stuttgart 2018.
 • BISCHOFF, Bernhard: Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters. Berlin 2009.
 • CUGUSI, Paulus: Corpus epistularum Latinarum. Papyris Tabulis Ostracis servatarum (CEL). I Textus. Firenze 1992.
 • CUGUSI, Paulus: Corpus epistularum Latinarum. Papyris Tabulis Ostracis servatarum (CEL). III Addenda, corrigenda, indices rerum, index verborum omnium. Firenze 2002.
 • PULTROVÁ, Lucie, Daniela URBANOVÁ, Marie MALÁ a Jiří ŠUBRT. Archaická latina. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2006. 82 s. učební texty. ISBN 80-246-1165-1. info
 • DOSTÁLOVÁ, Růžena, Radislav HOŠEK, Gabriella MESSERI SAVORELLI, Wolf B. OERTER a Rosario PINTAUDI. Papyrologie : (řecká, latinská, koptská). Vydání první. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2006. 220 stran. ISBN 8024611805. info
Výukové metody
Přednášky a semináře s aktivním zapojením studentů do výuky.
Metody hodnocení
Písemný test a společná rozprava, kolokvium.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PV1A310