SJ1A023 Hispanoamerická literatura I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/2/3. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Daniel Vázquez Tourino, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Daniel Vázquez Tourino, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 G01, St 14:00–15:40 L21
Předpoklady
SJ1A002 Jazykový seminář II && SJ1A012 Úvod do kultury Latinské Ameri
Španělská literatura I, II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Familiarizarse con el canon de la Literatura Hispanoamericana desde su origen hasta finales del siglo XIX. Cíle kurzu: 1. Student se má orientovat v literární produkci daného období.
2. Má pochopit vývojové tendence špa. psané americké literatury a proces vytváření jednotlivých národních literaur.
3. Má se seznámit se základními souvislostmi mezi americkou šp. psanou literaturou a některými evropskými literaturami.
Výstupy z učení
El estudiante: - será capaz de identificar y señalar los rasgos más importantes de las principales corrientes de la literatura hispanoamericana colonial y del siglo XIX, - conocerá a los principales autores y géneros y sus características familiares, - será capaz de analizar las obras de literatura hispanoamericana más importantes utilizando herramientas y marcos teóricos pertinentes.
Osnova
 • 1. Acerca del estudio de la literatura hispanoamericana.
 • 2. Historiografía y épica colonial.
 • 3. Teatro y poesía lírica en el Renacimiento y el Barroco.
 • 4. Literatura del período de transición.
 • 4. Romanticismo.
 • 5. Realismo.
 • 6. Literatura gauchesca. Lecturas obligatorias: - Poesía lírica, Sor Juana Inés de la Cruz. - El matadero, Esteban Echeverría. - Sab, Gertrudis Gómez de Avellaneda. - Martín Fierro, José Hernández. - Selección de textos de cronistas, de La Araucana y de Valle y Caviedes.
Literatura
  povinná literatura
 • OVIEDO, José Miguel. Historia de la literatura hispanoamericana. 4. réimpr. Madrid: Alianza, 2005. 386 s. ISBN 9788420682006. info
  doporučená literatura
 • Jean Franco, Historia de la literatura hispanoamericana. Barcelona, Ariel 1975.
 • IMBERT, Enrique Anderson. Dějiny literatur Španělské Ameriky (Obsaž.) : Dějiny literatur Latinské Ameriky. info
 • HOUSKOVÁ, Anna. Imaginace Hispánské Ameriky :hispanoamerická kulturní identita v esejích a v románech. Vyd. 1. Praha: Torst, 1998. 205 s. ISBN 80-7215-069-3. info
  neurčeno
 • HODOUŠEK, Eduard. Slovník spisovatelů Latinské Ameriky :Argentina, Bolívie, Brazílie, Dominikánská republika, Ekvádor, Guatemala, Haiti, Honduras, Chile, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Portoriko, Salvador, Surinam, Uruguay, v. 1. vyd. Praha: Libri, 1996. 588 s. ISBN 80-85983-10-9. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse Seminář: překlad a komentář textů domácí příprava
Metody hodnocení
Examen escrito.
Vyučovací jazyk
Španělština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/SJ1A023