UZSJ1B201X Seminární práce z jazyka I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
15 hodin. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jerusalem Gago Martínez, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Solnická (přednášející)
doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsahem předmětu je nácvik zpracování odborného textu na zvolené lingvistické téma. Aktuální okruhy jsou upřesňovány v rámci semestru podle počtu zapsaných studentů.
Osnova
  • Cílem kurzu je zdokonalení písemného projevu při psaní odborného textu a zvládnutí zvoleného tématu.
Literatura
  • Seco, Rafael: Manual de gramática española, Madrid, Aguilar 1993.
  • Hamplová, Sylva: Stručná mluvnice španělštiny, Praha, Akademia 1985.
  • Hamplová, Sylva: Stručná mluvnice španělštiny, Praha, Akademia 1985.
Výukové metody
Seminární práce na předem dohodnuté téma pod vedením jednoho z vyučujících předmětu.
Metody hodnocení
Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba:
Nejpozději 3. týden v semestru si dohodnout téma s vedoucím (každý z vyučujících vede 1-2 práce a má právo odmítnout další uchazeče)
Konzultovat seminární práci v průběhu semestru (min. 2 konzultace, forma konzultace je na domluvě mezi studentem a vyučujícím)
Odevzdat všechny požadované úkoly do předem stanoveného data.
Odevzdat práci do předem určeného data do Odevzdávárny předmětu.
Seminární práce: 18 000 znaků.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022, podzim 2023.