BA_F3 Finština 3

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/4/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jan-Marek Šík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 L31, Čt 10:00–11:40 D31
Předpoklady
BA_F2 Finština 2 && NOW ( BA_F3_dril Finština 3 - dril )
Absolvování kurzu BA_F2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jedná se o třetí část šestisemestrálního cyklu. Kurz se soustřeďuje na výklad a procvičování finské gramatiky, budování slovní zásoby, rozvíjení konversačních dovedností, porozumění textu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto v pořadí třetího semestrálního kurzu finštiny student dokáže popsat nově probrané gramatické jevy, propojit je s již ovládnutými a používat tyto znalosti v psaném i mluveném projevu. S pomocí ovládnutí nové slovní zásoby a nové gramatiky umí vytvářet text nebo mluvený projev související s probíranými tématy. Umí porozumět o něco složitějším textům než v předchozím semestru a z poslechu dokáže odhadnout téma hovoru a reprodukovat ho.
Osnova
 • výklad a procvičování gramatiky (např. tvoření plurálu, minulé časy, predikativ, objekt, slovesné způsoby, pasivum)
 • konverzace na různá témata
 • čtení
 • poslech
 • písemné práce
 • mluvená finština
Literatura
 • Silfverberg, Leena 2001: Harjoituksia suomen kielen perusopetusta varten. Helsinki: Finn Lectura.
 • GEHRING, Sonja, Sanni HEINZMANN, Sari PÄIVÄRINNE a Taija UDD. Suomen mestari : suomen kielen oppikirja aikuisille. [Helsinki]: Finn Lectura. 307 stran. ISBN 9789517926997. 2015. info
 • LINDROOS, Hilkka Annikki. Finština nejen pro samouky. Vyd. 1. Praha: Leda. 344 s. ISBN 8073350009. 2002. info
Výukové metody
cvičení, domácí příprava
Metody hodnocení
účast v hodinách je nutná, závěrečný test
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/BA_F3