BA_F4 Finština 4

Filozofická fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/4/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan-Marek Šík, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jan-Marek Šík, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Předpoklady
BA_F3 Finština 3
Absolvování kurzu BA_F3.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jedná se o čtvrtou část šestisemestrálního cyklu. Kurz se soustřeďuje na výklad a procvičování finské gramatiky, budování slovní zásoby, rozvíjení konverzačních dovedností, porozumění textu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto v pořadí čtvrtého semestrálního kurzu finštiny student dokáže popsat nově probrané gramatické jevy, propojit je s již ovládnutými a používat tyto znalosti v psaném i mluveném projevu. S pomocí ovládnutí nové slovní zásoby a nové gramatiky umí vytvářet text nebo mluvený projev související s probíranými tématy. Umí dobře porozumět textu a interpretovat ho.
Osnova
 • gramatika (infinitivy a participia, větné konstrukce s infinitivy, stupňování, ...)
 • cvičení
 • konverzace
 • četba
 • písemné práce
 • mluvená finština
Literatura
  doporučená literatura
 • White, Leila: Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Helsinki: Oy Finn Lectura Ab, 2001.
 • GEHRING, Sonja, Sanni HEINZMANN, Sari PÄIVÄRINNE a Taija UDD. Suomen mestari : suomen kielen oppikirja aikuisille. [Helsinki]: Finn Lectura. 307 stran. ISBN 9789517926997. 2015. info
 • KUPARINEN, Kristiina a Terhi TAPANINEN. Hyvin menee! : suomea aikuisille. 2.-6. painos. Helsinki: Otava. 231 s. ISBN 9789511223153. 2008. info
  neurčeno
 • JÖNSSON-KORHOLA, Hannele a Leila WHITE. Tarkista tästä : suomen sanojen rektioita suomea vieraana kielenä opiskeleville. 5. painos. Helsinki: Finn Lectura. 164 s. ISBN 9517920075. 2006. info
Výukové metody
cvičení, domácí příprava
Metody hodnocení
účast v hodinách, závěrečný test
Vyučovací jazyk
Finština
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2023.