BA_F4 Finština 4

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/4/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan-Marek Šík, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 L31, Čt 16:00–17:40 K24
Předpoklady
BA_F3 Finština 3
Absolvování kurzu BA_F3.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jedná se o čtvrtou část šestisemestrálního cyklu. Kurz se soustřeďuje na výklad a procvičování finské gramatiky, budování slovní zásoby, rozvíjení konverzačních dovedností, porozumění textu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto v pořadí čtvrtého semestrálního kurzu finštiny student dokáže popsat nově probrané gramatické jevy, propojit je s již ovládnutými a používat tyto znalosti v psaném i mluveném projevu. S pomocí ovládnutí nové slovní zásoby a nové gramatiky umí vytvářet text nebo mluvený projev související s probíranými tématy. Umí dobře porozumět textu a interpretovat ho.
Osnova
  • gramatika (infinitivy a participia, větné konstrukce s infinitivy, stupňování, ...)
  • cvičení
  • konverzace
  • četba
  • písemné práce
  • mluvená finština
Výukové metody
cvičení, domácí příprava
Metody hodnocení
účast v hodinách, závěrečný test
Vyučovací jazyk
Finština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/BA_F4