BA_F4 Finština 4

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/4/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 L34, St 12:00–13:40 L34
Předpoklady
BA_F3 Finština 3
Absolvování kurzu BA_F3.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jedná se o čtvrtou část šestisemestrálního cyklu. Kurz se soustřeďuje na výklad a procvičování finské gramatiky, budování slovní zásoby, rozvíjení konversačních dovedností, porozumění textu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto v pořadí čtvrtého semestrálního kurzu finštiny student dokáže popsat nově probrané gramatické jevy, propojit je s již ovládnutými a používat tyto znalosti v psaném i mluveném projevu. S pomocí ovládnutí nové slovní zásoby a nové gramatiky umí vytvářet text nebo mluvený projev související s probíranými tématy. Umí dobře porozumět textu a interpretovat ho.
Osnova
  • gramatika (infinitivy a participia, větné konstrukce s infinitivy, stupňování, ...)
  • cvičení
  • konverzace
  • četba
  • písemné práce
  • mluvená finština
Literatura
  • White, Leila: Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Helsinki: Oy Finn Lectura Ab, 2001.
  • GEHRING, Sonja, Sanni HEINZMANN, Sari PÄIVÄRINNE a Taija UDD. Suomen mestari : suomen kielen oppikirja aikuisille. [Helsinki]: Finn Lectura. 307 stran. ISBN 9789517926997. 2015. info
  • KUPARINEN, Kristiina a Terhi TAPANINEN. Hyvin menee! : suomea aikuisille. 2.-6. painos. Helsinki: Otava. 231 s. ISBN 9789511223153. 2008. info
  • LINDROOS, Hilkka Annikki. Finština nejen pro samouky. Vyd. 1. Praha: Leda. 344 s. ISBN 8073350009. 2002. info
Výukové metody
cvičení (4 hodiny týdně), domácí příprava
Metody hodnocení
účast v hodinách, závěrečný test
Vyučovací jazyk
Finština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023, jaro 2025.