CJXJ01 Základy akademického psaní

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Lucie Velebová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Žižková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Lucie Velebová, Ph.D.
Ústav českého jazyka – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka – Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 D31
Předpoklady
! CJXL01 Základy akademického psaní
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/25, pouze zareg.: 0/25
Jiné omezení: Předmět je určen pro ty studenty bakalářského programu, kteří budou psát svou bakalářskou práci na Ústavu českého jazyka.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz studenty seznámí se znaky textů odborného stylu, pozornost bude věnována především náležitostem, které musí splňovat závěrečné práce vznikající na FF MU.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
- identifikovat základní znaky odborných textů;
- strukturovat odborný text a splnit jeho obsahové náležitosti;
- dodržet požadavky na jazykovou a formální stránku odborných textů;
- dodržet citační normu.
Osnova
  • Prostřednictvím práce s autentickými materiály budou studenti v kurzu seznámeni se specifiky textů odborného stylu (konkrétně textů vznikajících v oboru bohemistiky). Dále budou využívána cvičení vedoucí ke zvládnutí tvorby odborných textů po stránce formální i obsahové, zvláštní pozornost bude věnována problematice citační etiky. Studentům budou také průběžně zadávána témata, která budou zpracovávat v rámci svých vlastních odborných projevů (dúraz bude kladen na témata směřující k přípravě konkrétní bakalářské diplomové práce).
Literatura
  • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006, 481 s. ISBN 8080632197. info
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, 209 stran. ISBN 9788086429403. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999, 255 stran. ISBN 8085927691. info
Výukové metody
Ve výuce je kombinován výklad učitele s vlastní aktivitou studentů.
Metody hodnocení
Předpokladem pro udělení zápočtu je účast na semináři, aktivní zapojení v hodinách a vypracování všech úkolů, které budou během semestru zadávány.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2023, podzim 2024.