DESB15 Základy psychologie pro designéry

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/1. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Petra Petráková (přednášející), PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Simona Kramosilová (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 28 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/28, pouze zareg.: 0/28
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem je osvojit si taktiky pro překonávání organizačních sil mezi sebou a bariér mezi organizací a uživatelem.
Dokázat aplikovat nástroje pro vytváření společné řeči mezi organizací a zákazníkem / organizačními sily mezi sebou Nástroje pro společnou řeč – boundary objects (canvasy, HMW, metodické workshopy…)
Rozpoznat, jak lidé v organizaci uvažují
Koncept omezené racionality (základy behaviorální ekonomie):
základní heuristiky a předsudky v rozhodování, kognitivní biasy na straně stakeholderů a jak s nimi pracovat
“Dramatické instinkty” a přirozené strachy – zkratky dle Faktomluvy (Hans Rosling)
Politika nudgingu, architektura volby
Osvojit si komunikační dovednosti a strategie související s ústřední misí
Nenásilná komunikace (Rosenberg)
Psychologie vyjednávání – etické a neetické strategie
Přesvědčovací principy (Cialdini a další)
Rozpoznání manipulace a práce s ní
Komunikační strategie pro podporu atmosféry kooperace a vzájemnosti;
zvyšování motivace protistrany (př. techniky aktivního naslouchání, motivačních a koučovacích rozhovorů) – a ty kterým se vyhnout (př. automatická polarizace názorů)
Storytelling
Výstupy z učení
Student/ka po absolvování předmětu
- ví, jakým způsobem hledat příležitosti v komplexních společenských, byznysových, environmentálních a informačních tématech
- dokáže ke specifickým tématům dohledávat relevantní zdroje, kontakty...
- umí odvést jednoduchý ideační workshop
Osnova
  • Blok 1) Psychologie z hlediska práce v organizaci = plány v plánech cizích plánů
  • Blok 2) Psychologie z hlediska práce s uživatelem
  • Blok 3) Psychologie z hlediska práce v týmu
  • Blok 4) Psychologie z hlediska práce se sebou samým
Výukové metody
- asynchronní přednášky
- četba relevantní literatury
- synchronní reflektující semináře
Metody hodnocení
zpracování případové studie, prezentace
Informace učitele
Financováno z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.
Financováno z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2023, podzim 2024.