ETBA114 Metody a techniky etnologického výzkumu

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Roman Doušek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
PhDr. Roman Doušek, Ph.D.
Ústav evropské etnologie – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie – Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět prezentuje jednu ze stěžejních oblastí studia etnologie. Seznamuje studenty s možnostmi etnologického výzkumu, jeho strukturou, způsoby navrhování jeho designu i samotnými výzkumnými metodami. Předmět se zabývá také právními a etickými aspekty etnologického výzkumu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět rozdílům mezi kvantitativní a kvalitativní výzkumnou metodou; vypracovat výzkumný návrh; zhodnotit vhodnost výzkumných metod; interpretovat výsledky výzkumu podle vybrané výzkumné metody.
Osnova
 • 1. Metody a techniky etnologického výzkumu.
 • 2. Kvalitativní a kvantitativní přístup.
 • 3. Návrh projektu výzkumu.
 • 4. Metody terénního výzkumu a jeho realizace.
 • 5. Vyhodnocení a interpretace výsledků.
 • 6. Rozhovor, pozorování, studium dokumentů, orální historie.
 • 7. Vybrané právní otázky etnologického výzkumu.
 • 8. Vybrané etické otázky etnologického výzkumu.
Literatura
  povinná literatura
 • DOUŠEK, Roman. Úvod do etnologického výzkumu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. 342 s. ISBN 9788021068834. 2014. info
  doporučená literatura
 • RABINOW, Paul. Reflexe terénního výzkumu v Maroku. Edited by Robert Neelly Bellah - Pierre Bourdieu, Translated by Michaela Konopí. Vydání první. Praha: Malvern. 166 stran. ISBN 9788075302311. 2020. info
 • GRAFF, Gerald a Cathy BIRKENSTEIN. "They say/I say" : the moves that matter in academic writing. Fourth edition. New York: W. W. Norton & company. xxiii, 328. ISBN 9780393631678. 2018. info
 • Dotazníky České národopisné společnosti. Edited by Daniel Drápala. Vyd. 1. Praha: Česká národopisná společnost. 163 s. ISBN 9788090527324. 2014. info
 • FAY, Brian. Současná filosofie sociálních věd : multikulturní přístup. Translated by Jana Ogrocká. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství. 324 s. ISBN 8086429105. 2002. info
  neurčeno
 • DOUŠEK, Roman. Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. 273 s. ISBN 9788021068629. 2014. info
 • NOSKOVÁ, Jana. Biografická metoda a metoda orální historie : na příkladu výzkumu každodenního života v socialismu. Vydání první. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha - pracoviště Brno. 109 stran. ISBN 9788087112847. 2014. info
 • POSPÍŠILOVÁ, Jana a Lucie UHLÍKOVÁ. Folklor dětí a jeho etnologický výzkum : metodologická příručka. Vydání první. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Praha - pracoviště Brno. 90 stran. ISBN 9788087112823. 2014. info
 • ALTMAN, Karel. Periodický tisk jako zdroj etnologického poznání. Vydání první. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha - pracoviště Brno. 99 stran. ISBN 9788087112811. 2014. info
 • TONCROVÁ, Šárka. Praktická příručka k terénnímu výzkumu obecních a školních kronik. Vyd. 1. Brno: Etnologický ústav AV ČR Praha - pracoviště Brno. 159 s. ISBN 9788087112854. 2014. info
 • TONCROVÁ, Marta a Lucie UHLÍKOVÁ. Terénní výzkum etnokulturních tradic : metodologická příručka. Vyd. 1. Brno: Etnologický ústav AV ČR, Praha - pracoviště Brno. 80 s. ISBN 9788087112830. 2014. info
 • BERÁNKOVÁ, Helena. Lidová kultura v muzeu : sbírky Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně. Brno: Moravské zemské muzeum. 219 s. ISBN 9788070284025. 2013. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse, četba.
Metody hodnocení
Výzkumná dokumentace.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023, podzim 2024.