TCZJ41 Jazyková cvičení V

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Bc. Mirka Tylová (přednášející)
Garance
Bc. Mirka Tylová
Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Aneta Fidrichová
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Předpoklady
TCZJ31 Jazyková cvičení IV
Doporučuje se současné zapsání předmětů: TCZJ44 Konverzace V a TCZJ43 Cvičení v ČZJ V Prerekvizita: TCZJ31 Jazyková cvičení IV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je osvojení slovní zásoby z oblasti obecné kultury formou interakce s lektorem (rodilý mluvčí). Přestože je největší důraz kladen na osvojení a fixaci okruhu lexikálních jednotek oblasti obecné kultury, v semináři je procvičována a rozvíjena také znalost související gramatiky. Na konci kurzu student disponuje slovní zásobou vymezenou danou oblastí obecné kultury.
Výstupy z učení
Student má dostačující jazykový repertoár k tomu, aby mohl podat jasný popis, vyjadřovat své názory či vystavět argumentaci bez častého zřejmého hledání znaků/výrazů a umí k tomuto účelu používat některé složitější větné konstrukce. Student má dostačující jazykový repertoár k tomu, aby popsal abstraktní či kulturní témata, jako jsou poezie ve znakovém jazyce nebo filmy.
Osnova
 • Témata: Sport; Kultura a umění; Náboženství; Masmédia (tisk, televize, internet; svět technologií, počítačů; komunikačně-informační programy; novinky ze světa neslyšících u nás a ve světě); Organizace neslyšící a pro neslyšící; Neslyšící osobnosti; Známé vtipy a humor neslyšící; Národní jídla a jejich recepty.
Literatura
  doporučená literatura
 • Dictio: Vícejazyčný výkladový slovník online [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Dostupné z: www.dictio.info.
 • LANGER, Jiří. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast tělesné výchovy a sportu. [CD]. Praha: Fortuna, 2006.
 • DVOŘÁKOVÁ, Zdeňka. Kultura Neslyšících a její zprostředkování žákům se sluchovým postižením na základní škole [online]. [cit. 2018-11-08]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/zj5j3/Ukazka_vytvoreneho_ucebniho_materialu_-_Kultura_Neslysicich_a_jeji_zprostre
 • LEESON, Lorraine - van den BOGAERDE, Beppie - RATHMANN, Christian - HAUG, Tobias. Znakové jazyky a Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Deskriptory pro společné referenční úrovně. Rada Evropy, 2016. Dostupné z: www.ecml.at/Portals/1/ECML.Public
 • Významné osobnosti ve světě neslyšících: Diář pro školní rok 2009/2010. [CD]. Praha: Jazykové centrum Ulita, 2009.
 • Tiché rozhovory II : nahlédněte do pestrého světa lidí se sluchovým postižením. Edited by Lucie Křesťanová. Praha: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., 2015, 143 stran. ISBN 9788086792354. info
 • Tiché rozhovory : nahlédněte do pestrého světa lidí se sluchovým postižením. Edited by Lucie Křesťanová - Jitka Motejzíková. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2012, 181 stran. ISBN 9788086792262. info
 • PTÁČEK, Alan. Humor neslyšících. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 1 DVD-vide. ISBN 9788087153062. info
 • NOVÁKOVÁ, Radka. Kultura neslyšících. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 1 DVD-vide. ISBN 9788087153086. info
 • KOSINOVÁ, Barbora. Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina - kultura neslyšících. 2., opr. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 61 s. ISBN 9788087153949. info
 • LANGER, Jiří. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast gastronomie a příprava pokrmů. [Praha]: Fortuna, 2008, 1 CD-ROM +. ISBN 9788073730406. info
 • Společný evropský referenční rámec pro jazyky : jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Translated by Jaroslava Ivanová. 2. české vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, xviii, 267. ISBN 8024414252. info
Výukové metody
cvičení vedená v českém znakovém jazyce; práce s lektorem v hodině; názorně-demonstrativní metoda – práce s obrazem a videem
Metody hodnocení
docházka, aktivita, práce v hodině
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022, podzim 2023.