Bi0580 Vývojová genetika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. (přednášející)
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:50 BFU
Předpoklady
( SOUHLAS || Ex_3162 Obecná genetika || Imp_9126 Obecná genetika || B1900 Obecná genetika || BMB32 Obecná genetika || B6730 Obecná genetika || B8470 Genetika || B3060 Obecná genetika || Bi3060 Obecná genetika ) && ( Ex_3065 Molekulární biologie || Imp_9115 Molekulární biologie || B3120 Molekulární biologie || B4020 Molekulární biologie || B5740 Molekulární biologie || B6130 Molekulární biologie || B7940 Molekulární biologie || Bi4010 Základy molekulární biologie || Bi4020 Molekulární biologie ) && ( Bi6081 Bc. SSZ z Mol. biol. a gen. || Bi6087 Bc. SSZ z Buněč. a Mol. Diagn. || Bi6088 Bc. SSZk Lék.Genet.Lab.Diagn. || SOUHLAS )
Předpokladem pro úspěšné absolvování předmětu "Vývojová genetika" jsou alespoň základní znalosti z biologie (zoologie a botaniky) a genetiky (včetně molekulární biologie).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět specifickým zákonitostem ontogeneze rostlin, živočichů i člověka a molekulárním mechanizmům vývojových procesů včetně genomového imprintingu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět specifickým zákonitostem ontogeneze rostlin, živočichů i člověka a molekulárním mechanizmům vývojových procesů včetně genomového imprintingu.
Osnova
  • VÝVOJOVÁ GENETIKA: 1 Obecné zákonitosti vývoje organizmů 1.1 Historie vývojové biologie 1.2 Základní procesy vývoje 1.3 Epigenetická tvorba tvarů 1.4 Modely tvorby biologických tvarů 1.5 Vznik uspořádání 1.6 Homeóza a homeotické geny 1.7 Modelové organizmy vývojové biologie a genetiky 2 Vývojové procesy u modelových živočichů 2.1 Hlenka, Dictyostelium discoideum 2.2 Nezmar, Hydra 2.3 Hlístice, Caenorhabditis elegans 2.4 Octomilka, Drosophila melanogaster 2.5 Ježovka, Lytechinus variegatus 2.6 Obojživelníci, Amphibia 2.7 Savci, Mammalia 3 Vývojová genetika rostlin 3.1 Nižší rostliny 3.2 Krytosemenné rostliny, Angiospermophyta 3.2.1 Gametofyt a gametofytické mutace 3.2.2 Oplození, embryogeneze a tvorba semene 3.2.3 Geny řídící růst meristému a morfologii stonku a listů 3.2.4 Genetické řízení procesů kvetení 3.2.5 Modulace rostlinného vývoje transgenozí 4 Determinace a vývoj pohlavnosti 4.1 Zárodečná dráha a tvorba pohlavních buněk 4.2 Mechanizmy determinace pohlaví 4.3 Kompenzace dávky genů 4.4 Úloha pohlavnosti 5 Epigenetické procesy 5.1 Úloha metylací DNA 5.2 Struktura chromatinu a acetylace histonů 5.3 Genomový imprinting 5.4 Jiné epigenetické jevy
Literatura
    povinná literatura
  • VYSKOT, Boris. Epigenetika. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 150 s. ISBN 9788024425344. info
  • VYSKOT, Boris. Přehled vývojové biologie a genetiky. Praha: Ústav molekulární genetiky AV ČR, 1999. 241 s. ISBN 80-902588-1-6. info
    doporučená literatura
  • Principles of developmental genetics. Edited by Sally A. Moody. Boston: Elsevier Academic Press, 2007. xiv, 1055. ISBN 9780123695482. info
Výukové metody
Přednáška je vyučována formou výkladu k powerpointovým předlohám zpracovaných podle učebnic, monografií a článků. Předlohy jsou v průběhu přednášky promítány, vysvětlovány a doplněny komentářem vyučujícího. Předlohy a jsou též k dispozici v IS MUNI.
Metody hodnocení
Zkouška je ústní s písemným testem, během níž studenti vypracují odpovědi na 50 otázek pokrývajících dílčí tématické okruhy z probírané látky. Během ústní části studenti prokazují schopnost aplikace nabytých poznatků na konkrétních příkladech.
Informace učitele
http://www.ibp.cz/labs/PDG/
Vážení a milí studenti, doufám, že se spolu setkáme v letním semestru při výuce předmětu "Vývojová genetika" (= shrnutí všeho, co je známo o genetické podmíněnosti procesů ontogeneze rostlin, živočichů i člověka). Základní učební text (mé nové skriptum) je možné zakoupit ve fakultní prodejně. V případě zájmu o vývojovou genetiku kontaktujte mě prosím: Doc. RNDr. Boris Vyskot, DrSc., Biofyzikální ústav AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno; e-mail: vyskot@ibp.cz; tel. & fax: 05-41240500. Těším se brzy nashledanou, Boris Vyskot
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2003, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/Bi0580