Bi6005 Bakalářská práce z Experimentální biologie rostlin II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/10/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
vedoucí bakalářské práce (cvičící)
RNDr. Milan Baláž, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Miloš Barták, CSc. (cvičící)
Mgr. Hana Cempírková, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jan Gloser, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc. (cvičící)
Mgr. Peter Váczi, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Štěpán Zezulka, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Naděžda Bílá
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi5004 Bakalářská práce EBR I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz Bakalářská práce z experimentální biologie rostlin II je koncipován jako kurz podporující studenty v samostatném psaní jejich bakalářské práce. Absolvování tohoto kurzu zajistí, že studenti vypracují a odevzdají bakalářskou práci v souladu s požadavky oboru i jejich vedoucího.
Výstupy z učení
Tvorbou bakalářské práce se studenti naučí:
- pracovat s odbornou literaturou
- uspořádat, kombinovat, analyzovat, shrnout, zhodnotit a reprodukovat odborné informace
- vytvářet odborný text ve formě obvyklé pro daný obor
- analyzovat předložený problém, navrhovat a kriticky hodnotit jeho řešení
- prezentovat výsledky a závěry experimentální či teoretické vědecké práce
Osnova
  • Individuální konzultace v průběhu zpracovávání bakalářské práce.
Literatura
  • SYNEK, Miloslav, Helena SEDLÁČKOVÁ a Hana VÁVROVÁ. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. 2., přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2007. 57, [8]. ISBN 9788024512129. info
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Vlastní studium a psaní bakalářské práce, konzultace s vedoucím bakalářské práce.
Metody hodnocení
Kredity jsou uděleny po předání a schválení bakalářské práce jejím vedoucím.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2022/Bi6005