Bi6122 Bakalářská práce Biologie člověka II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/6/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dana Fialová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je, formou konzultací, vést studenty při činnosti na jejich bakalářské práci. Kurz je dvousemestrový a na konci student odevzdá bakalářskou práci.
Výstupy z učení
Kurz je dvousemestrový a na konci student odevzdá bakalářskou práci.
Osnova
  • Sběr literatury, případně experimentální práce, sepsání bakalářské práce.
Literatura
  • Literatura bude zadána na základě tématu bakalářské práce každému studentovi individuálně.
Výukové metody
Teoretická připrava, konzultace.
Metody hodnocení
Zápočet za odevzdání bakalářské práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2024/Bi6122