Bi6122 Bakalářská práce AG II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/6/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dana Fialová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je, formou konzultací, vést studenty při činnosti na jejich bakalářské práci. Kurz je dvousemestrový a na konci student odevzdá bakalářskou práci.
Výstupy z učení
Kurz je dvousemestrový a na konci student odevzdá bakalářskou práci.
Osnova
  • Sběr literatury, případně experimentální práce, sepsání bakalářské práce.
Literatura
  • Literatura bude zadána na základě tématu bakalářské práce každému studentovi individuálně.
Výukové metody
Teoretická připrava, konzultace.
Metody hodnocení
Zápočet za odevzdání bakalářské práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.