Bi6497 Bakalářská práce BMD II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/6/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
vedoucí bakalářské práce (cvičící)
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (cvičící)
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Jana Řepková, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (cvičící)
Garance
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi5497 Bakalářská práce I && NOW ( Bi6312 Bakalářský seminář MBG/AG II )
Molekulární biologie a genetika živých systémů Základní metody molekulární biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Předmět Bakalářská práce BMD I je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání bakalářské práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu (a kurzu navazujícího) zajistí, že student odevzdá rešeršní práci dle zadaného tématu s problematikou z oblasti molekulární biologie a genetiky člověka, živočichů, rostlin, bezobratlých, virů a prokaryot.
Osnova
  • Individuální konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce
Literatura
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Individuální příprava
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce
Navazující předměty
Informace učitele
http://orion.chemi.muni.cz/kgmb/Pokyny%20pro%20vypracovani%20Bakalarske%20prace.pdf
Požadavky na úspěšné ukončení předmětu. Teoreticky zpracovat zadané téma ve formě písemné práce vyvázané do pevné vazby. Ke zpracování použít dostupnou literaturu, tj. separáty, odborné časopisy, monografie apod. Práci je třeba odevzdat v termínu uvedeném v harmonogramu akademického roku v příslušném školním roce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2015/Bi6497