Bi7533 Půdní ekotoxikologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 10:00–11:50 D29/252-RCX1
Předpoklady
Předmět podává i stručný úvod do nauky o půdě; není proto nutné předchozí absolvování pedologie. Naopak znalosti obecné ekotoxikologie jsou vyžadovány pro pochopení obsahu přednášky. Výhodou jsou také základní znalosti o osudu látek v prostředí - blok přednášek Chemie životního prostředí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- definovat půdní ekotoxikologii a obhájit její význam v ochraně půd
- charakterizovat základní půdní vlastnosti a jejich význam pro osud kontaminantů
- vysvětlit biodostupnost v půdním prostředí, její význam a základní zákonitosti
- popsat základní metodiky půdní ekotoxikologie: jednotlivé testy a metody hodnocení půdní bioty reálných půd in situ
- kombinovat znalosti o osudu chemických látek v půdě, ekologii půdních organismů a vlastnostech půdního prostředí
- interpretovat a diskutovat výsledky půdních testů a studií ve vztahu k procesu analýzy ekologických rizik
- navrhovat přístupy k posuzování znečištění půd či hodnocení chemických látek, pesticidů apod.
Osnova
 • 1) Půda v ohrožení. Definice a význam půdy. Půdní kvalita a zdraví: definice, indikátory. Ohrožení půdy a její degradace. Ochrana půd v ČR a ve světě: politika, strategie a legislativa. 1 lekce 2) Půdní ekotoxikologie – úvod, koncepce a specifika. Definice a oblast zájmu. Koncepce a metodické přístupy. Koncepce půdních biotestů. Standardní půdní biotesty. Bioindikace v půdním prostředí. Půdní mikrokosmy. Role půdní ekotoxikologie v ochraně půd. 2 lekce 3) Základy pedologie. Definice, oblast zájmu a půdní organizace. Průzkumy a monitoring půd. Fyzikálně-chemické vlastnosti půd (půdní textura a struktura, půdní reakce a sorpční komplex, půdní organická hmota a další). Půdotvorný proces. Klasifikace půd. 1 lekce 4) Půdní kontaminanty, jejich osud a biodostupnost v půdě. Půdní kontaminanty. Osud a biodostupnost - úvod, koncepce, definice. Faktory a procesy biodostupnosti. Metody hodnocení biodostupnosti. 2 lekce 5) Oživení půdy. Intenzita oživení půdy. Funkce půdní bioty. Soil food web. Skladba půdního oživení. Atlas půdní bioty. 1 lekce 6) Ekotoxikologie půdních mikroorganismů. Úvod, mikroorganismy v půdě. Koncepce a význam ekotoxikologie půdních mikroorganismů. Odběry půdních mikroorganismů. Kvantifikace půdních mikroorganismů jako ekotoxikologický endpoint. Aktivity půdních mikroorganismů jako ekotoxikologický endpoint. Diverzita půdních mikroorganismů v ekotoxikologii. Kombinace přístupů. 1 lekce 7) Ekotoxikologie půdních bezobratlých. Žížaly – biologie, ekologie, akutní testy, reprodukční test, únikový test, další studie, příklady, terénní sledování, hodnocení rizik. Roupice – biologie, ekologie, testy a terénní sledování. Chvostoskoci – biologie, ekologie, testy a terénní sledování. Roztoči – testy a terénní sledování mikročlenovců. Stejnonožci. Další členovci, prospěšní členovci, hodnocení rizik pesticidů. Hlístice – biologie a ekologie, testy a terénní sledování. Plži. 2 lekce 8) Ekotoxikologie suchozemských rostlin. Koncepce. Standardní testy. Postupy vybraných testů. 1 lekce
Literatura
 • Handbook of ecotoxicology. Edited by Peter Calow. Oxford: Blackwell scientific publications, 1993. 478 s. ISBN 0632035730. info
 • Soil ecotoxicology. Edited by Joseph Tarradellas - Gabriel Bitton - Dominique Rossel. Boca Raton: Lewis Publishers, 1996. 386 s. ISBN 1-56670-134-1. info
 • LOKKE, H. AND VAN GESTEL, C.A.M. (1998): Handbook of soil invertebrate toxicity tests. John Wiley & Sons, Chichester. ISBN 0-471-97103-0. 281p.
 • DONKER, M.H., EIJSACKERS, H., AND HEIMBACH, F. (1994): Ecotoxicology of soil organisms. CRC Press, Inc., Boca Ranton. ISBN 0-87371-530-6.
 • ROMBKE, J. AND MOLTMANN, J.F. (1996): Applied ecotoxicology. CRC Press LLC, New York. ISBN 0-56670-070-1.
 • Sumner M.E. et al. (2000): Handbook of Soil Science. CRC Press. ISBN 0-8493-3136-6
 • HOFFMAN, D.J. a B.A. RATTNER. Handbook of Ecotoxicology. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 1994. info
 • PANKHURST, C.E., DOUBE, B.M., GUPTA, V.V.S.R. (1997): Biological indicators of soil health. CAB International, Wallingford. ISBN 0851991580.
 • DORAN, J.W., COLEMAN, D.C., BEZDICEK, D.F., AND STEWART, B.A. (1994): Defining soil quality for a sustainable environment. SSSA Special Publication Number 35. Soil Science Society of America, Inc.
 • SUTER, G.W. II, EFROYMSON, R.A., SAMPLE, B.E., AND JONES, D.S. (2000): Ecological risk assessment for contaminated sites. Lewis Publishers, Boca Ranton. ISBN 1-56670-525-8. 437p.
Výukové metody
Výuka je ralizována formou přednášky s prezentací v Powerpointu. Důraz je kladen na porozumění mechanismům a souvislostem. Studenti jsou často dotazováni na aktuálně probírané téma. Jsou podporováni v tom, aby sami kladli dotazy a byli v interakci s vyučujícím.
Metody hodnocení
Návštěva přednášek není povinná, ale silně doporučená pro porozumnění probíraným tématům Během výuky jsou studenti ústně dotazování na již probrané učivo. Závěrečné hodnocení (na konci semestru) je provedno formou písemné zkoušky. Nejedná se o test jedné volby, ale o 50 otázek, z nichž řada vyžaduje popis, vysvětlení či schéma dotazovaného problému. Otázky mají různou bodovou hodnotu 1 - 3 dle obtížnosti. Celkový součet bodů je 100. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 30 bodů.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/Bi7533