EN

PřF:Bi7874 Helmintologie - Informace o předmětu

Bi7874 Biologie parazitických helmintů

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Martin Kašný, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Martin Kašný, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 9. až Pá 15. 12. Pá 10:00–11:50 A31-238
Předpoklady
Bi6330 Parazitologie && Bi7450 Základy parazitologie && Bi7450c Základy parazitologie – cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: Kurz je pro parazitology povinný
Cíle předmětu
Divertita helmintů, morfologické, biologické, fyziologicko-biochemické a etologické adaptace, struktura a funkce orgánových soustav, vývojové cykly, asexuální a sexuální reprodukce, strategie síření a přenosu, ekologie halmintů, parazito-hostitelské intzerakce, a systémy, fylogeneze a klasifikace, přehled hlavních skupin: Trematoda, Monogenea, Cestoda, Acanthocephala, Nematoda: charakteristika, morfologie, vývoj, zástupci, význam.
Osnova
  • Charakteristika helmintů, základní terminologie a pojmy, metody studia. Morfologické, biologické, fyziologicko-biochemické a etologické adaptace helmintů Přichycovací orgány a povrchové struktury Tělní dutiny a vnitřní orgány, nervo-svalová sostava Trávicí soustava a exkreční systémy Reprodukční soustava - morfologie a funkce Typy životních a vývojových cyklů Základy ekologie helmintů Molekulární a biochemické interakce Fylogeneze a klasifikace Charakteristika hlavních skupin: Trematoda Monogenea Cestoda Acanthocephala Nematoda Pentastomida aj. Doporučená Literatura: Horák P., Scholz T.: Biologie helmintů (skriptum), Karolinum, 1998. Mehlhorn H. (ed.): Encyclopedic Reference of Parasitology, Springer, Berlin-Heidelberg-New York, 2001.
Literatura
  • Doporučená literatura viz osnova pžednášky
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Kurz otevírán v lichých letech.
Minimálně tři studenti.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2017/Bi7874