G3121 Poznávání minerálů a hornin

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc. (přednášející), Mgr. Adam Zachař (zástupce)
Mgr. Petr Gadas, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
G3121/01: Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 8:00–9:50 Gs,-1011, P. Gadas, J. Štelcl
G3121/02: Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 10:00–11:50 Gs,-1011, P. Gadas, J. Štelcl
Předpoklady
( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Zopakování kapitol ze systematické mineralogie z předmětu Mineralogie I a Petrologie I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 57 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/57, pouze zareg.: 0/57, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/57
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování kurzu jsou studenti schopni pojmenovat běžné minerály a horniny.
Osnova
 • 1. Minerály [Prvky: měď, grafit, síra Sulfidy: sfalerit, chalkopyrit, galenit, pyrhotin, pyrit, markazit, arzenopyrit, antimonit Halovce: halit, fluorit Oxidy a hydroxidy: křemen, chalcedon, opál, korund, hematit, ilmenit, magnetit, chromit Karbonáty: kalcit, siderit, magnezit, dolomit, aragonit Sulfáty: baryt Fosfáty: pyromorfit Silikáty: - nesosilikáty (pyrop, almandin, spessartin, grosular-andradit, olivín, andalusit, sillimanit, kyanit) -fylosilikáty (muskovit, biotit, lepidolit, mastek, kaolinit) -tektosilikáty (živce, natrolit)]
 • 2. Horniny [sedimentární a reziduální, magmatické a metamorfní]
Literatura
  doporučená literatura
 • http://atlas.horniny.sci.muni.cz
 • http://mineraly.sci.muni.cz
  neurčeno
 • CHVÁTAL, Marek. Úvod do systematické mineralogie. 1. vyd. Praha: Silikátový svaz, 2005. 171 s. ISBN 8086821115. info
 • GREGEROVÁ, Miroslava. Poznávání hornin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 153 s. ISBN 8021018380. info
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
praktická ústní zkouška poznávání 5 typických vzorků minerálů, 5 typických vzorků hornin, základní teoretické znalosti
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován naposledy.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2017/G3121