G3121k Poznávání minerálů a hornin

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc. (přednášející)
Mgr. Petr Gadas, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Zopakování kapitol ze systematické mineralogie z předmětu Mineralogie I a Petrologie I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/16, pouze zareg.: 0/16
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty s praktickým určováním vzorků minerálů, krystalových tvarů a hornin. Po absolvování kurzu jsou studenti schopni pojmenovat běžné minerály a horniny.
Osnova
  • 1. Minerály [Prvky: měď, grafit, síra Sulfidy: sfalerit, chalkopyrit, galenit, pyrhotin, pyrit, markazit, arzenopyrit, antimonit Halovce: halit, fluorit Oxidy a hydroxidy: křemen, chalcedon, opál, korund, hematit, ilmenit, magnetit, chromit Karbonáty: kalcit, siderit, magnezit, dolomit, aragonit Sulfáty: baryt Fosfáty: pyromorfit Silikáty: - nesosilikáty (pyrop, almandin, spessartin, grosular-andradit, olivín, andalusit, sillimanit, kyanit) -fylosilikáty (muskovit, biotit, lepidolit, mastek, kaolinit) -tektosilikáty (živce, natrolit)]
  • 2. Horniny [sedimentární a reziduální, magmatické a metamorfní]
Literatura
  • Náhradní obsah: http://mineraly.sci.muni.cz
  • Náhradní obsah: http://atlas.horniny.sci.muni.cz
  • CHVÁTAL, Marek. Úvod do systematické mineralogie. 1. vyd. Praha: Silikátový svaz, 2005. 171 s. ISBN 8086821115. info
  • GREGEROVÁ, Miroslava. Poznávání hornin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 153 s. ISBN 8021018380. info
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
předmět je ukončen praktickou zkouškou
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován naposledy.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2017/G3121k