G5091k Pokročilá strukturní geologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 27. 9. 13:00–15:00 Gp,02006, Pá 22. 11. 9:00–16:00 Gp,02006, Pá 3. 1. 9:00–10:00 Gp,02006
Předpoklady
! G5091 Pokročilá strukturní geologie && ! NOW ( G5091 Pokročilá strukturní geologie ) && ( G4101k Strukturní geologie a geotekt. || G4101 Strukturní geologie a geotekt. ) && ((!( PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Posluchač by měl být seznámen se základní terminologií strukturní geologie. Absolvování předmětu G4101 Strukturní geologie a geotektonika je pro posluchače bakalářského studia Geologie podmínkou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním obsahem předmětu je praktické provedení a procvičení nejdůležitějších metod zpracování tektonických dat. Předmět je určen posluchačům bakalářského se zájmem o poznání základních metod tektonického výzkumu a posluchačům magisterského studia, kteří hodlají složit státní zkoušku z tektoniky. Posluchačům, kteří se chtějí odborně (bakalářská, diplomová práce) věnovat tektonice, je absolvování předmětu doporučeno již ve třetím ročníku.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- rozumět pojmům z pokročilé strukturní geologie
- používat metody ke zpracování tektonických dat
- zpracovávat a interpretovat tektonická data
- chápat 3D stavbu v geologii
Osnova
 • Směrová analýza.
 • Řešení 3D geometrie geologické stavby (ukloněná stavba).
 • Balacované řezy.
 • Síla, napětí, izostáze.
 • Napjatost a rupturní deformace (přímá úloha).
 • Paleonapjatostní analýza žil a stylolitů.
 • Paleonapjatostní analýza homogenního souboru zlomů (nepřímá úloha).
 • Separace generací zlomů.
 • Tvarová analýza vrás.
 • Mocnostní analýza vrás.
 • Deformační analýza - homogenní deformace, natažení.
 • Deformační analýza - homogenní deformace, deformace úhlů.
 • Deformační analýza - homogenní deformace, eliptické částice.
 • Vznik přednostní orientace rotací rigidních částic.
 • Duktilní střižné zóny - velikost posunutí.
Literatura
 • PARK, R. G. Foundations of structural geology. 3rd ed. London: Chapman & Hall, 1997. xii, 202. ISBN 0412644002. info
 • DE PAOR, Declan G. Structural geology and personal computers. 1st ed. Oxford: Pergamon, 1996. xvi, 527. ISBN 0080431100. info
 • TWISS, Robert J. a Eldridge M. MOORES. Structural geology. New York: W.H. Freeman, 1992. 532 s. ISBN 0716722526. info
Výukové metody
Přednášky a praktická cvičení.
Metody hodnocení
praktické vyřešení úlohy (písemný test)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2019/2020.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/G5091k