EN

PřF:JAG03 Angličtina pro geology III - Informace o předmětu

JAG03 Angličtina pro geology III

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Anjuli Pandavar, PhD (cvičící)
Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Daniela Dlabolová (pomocník)
Bc. Mgr. Petra Chládková (pomocník)
Mgr. Kateřina Kováčová, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Hana Němcová (pomocník)
Agnieszka Suchomelová-Polomska, M.A. (pomocník)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Daniela Veškrnová (pomocník)
Mgr. Jitka Žváčková (pomocník)
Garance
Mgr. Kateřina Kováčová, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAG03/01: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 10:00–11:50 J2, A. Pandavar
JAG03/02: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 12:00–13:50 J2, A. Pandavar
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni B1 odborný jazyk ERR
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento kurz se zaměřuje na prohloubení znalostí akademické angličtiny a angličtiny pro specifické účely na úrovni B2. Kurz se zaměřuje na komunikaci a interakci, k čemuž bude využito různých témat z oblasti geologie.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět odbornému textu/mluvenému projevu;
identifikovat hlavní myšlenky;
formulovat hlavní myšlenky;
shrnout odborný text ze svého oboru;
interpretovat informace z textu/mluveného projevu;
používat terminologii probíraných tematických okruhů;
definovat termíny probíraných tematických okruhů;
popsat tabulky a grafy;
vysvětlit příčinu a důsledek;
srovnávat probírané jevy vhodnými jazykovými prostředky;
prezentovat probírané jevy a vlastní zkušenosti s využitím prezentačních technik;
aplikovat získané jazykové znalosti specifika akademické slovní zásoby na další odborná témata
orientovat se v některých oblastech anglické gramatiky nutné pro úroveň B2 (modální slovesa, podmínkové věty, systém časů, trpný rod, nepřímá řeč)
Osnova
 • 1. Úvod
 • 2. Profese
 • 3. CV
 • 4. Motivační dopis, pracovní pohovor
 • 5. Výzkum
 • 6. Oceány
 • 7. Pouště
 • 8. Procesy
 • 9. Ledovce
 • 10. Krasové útvary
Literatura
 • PLUMMER, Charles C. a David MCGEARY. Physical geology :with interactive plate tectonics CD-ROM. 7th ed. Dubuque: Wm. C. Brown Communications, 1996. 539 s. +. ISBN 0-697-26676-1. info
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397. info
 • Collins cobuild English grammar. London: HarperCollins Publishers, 1990. xxiii, 486. ISBN 0-00-370257-X. info
 • PETERS, Sarah a Tomáš GRÁF. Nová cvičebnice anglické gramatiky : 8500 příkladů s řešením na protější straně. 1. vyd. Praha: Polyglot, 1998. 437 s. ISBN 8086195007. info
 • Effective presentation, J. Comfort, OUP 1995
Výukové metody
kurz odborného jazyka: analýza odborného textu; cvičení na porozumění čteného/mluveného autentického projevu; cvičení na výslovnost, cvičné testy;cvičení na akademickou a odbornou slovní zásobu; krátké prezentace a diskuse; domácí ústní a písemné úkoly; podpora znalosti terminologie, definic a užitečné slovní zásoby - blended learning (odpovědníky, dril), IS MU
Metody hodnocení
- aktivní přítomnost ve výuce, maximálně 2 absence - plnění domácích úkolů (CV, motivační dopis) - aktivní přítomnost při pracovním pohovoru
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1431/podzim2016/JAG03/index.qwarp
Fariel, R. - Hinds, R. - Berey,D.: Earth Science, Addison-Wesley 1987 High school textbook - available in the faculty library and in lessons.
British Geological Survey: http://www.bgs.ac.uk/
US Geological Survey: http://www.usgs.gov
http://www.nationalgeographic.com
http://www.nasagov.com
http://www.nature.com
Academic writing course. Edited by R. R. Jordan. New ed. London: Collins ELT, 1990. 144 s. ISBN 0-00-370249-9 Další informace viz interaktivní osnova předmětu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/JAG03