M1125 Základy matematiky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2006
Rozsah
2/2/0. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Pavel Horák (přednášející)
RNDr. Pavel Kříž, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Pavel Horák
Rozvrh
Pá 8:00–9:50 N21
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M1125/01: Pá 12:00–13:50 UP2, P. Horák
M1125/02: Pá 10:00–11:50 UP1, P. Horák
M1125/03: Pá 12:00–13:50 U1, P. Kříž
M1125/04: Pá 10:00–11:50 UM, P. Kříž
Předpoklady
! M1120 Základy matematiky
Znalost středoškolské matematiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je zopakovat a rozšířit středoškolskou látku z matematiky a následně probrat některá další témata, zejména algebraického charakteru.
Osnova
  • 1. Základní logické pojmy 2. Základní množinové pojmy 3. Základní číselné obory 4. Základní vlastnosti celých čísel 5. Zobrazení 6. Relace 7. Uspořádané množiny 8. Ekvivalence a rozklady 9. Základní algebraické struktury s jednou operací 10. Základní algebraické struktury se dvěma operacemi 11. Homomorfizmy algebraických struktur.
Literatura
  • Horák, Pavel. Základy matematiky. Učební text. Podzimní semestr 2006.
  • HORÁK, Pavel. Cvičení z algebry a teoretické aritmetiky. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 221 s. ISBN 8021039701. Internetové knihkupectví Munipress info
  • HORÁK, Pavel. Algebra a teoretická aritmetika. 1 [Horák]. Brno: Rektorát Masarykovy univerzity Brno, 1991. 196 s. ISBN 80-210-0320-0. info
  • ROSICKÝ, Jiří. Algebra. 2. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1994. 140 s. ISBN 802100990X. info
  • Childs, Lindsay. A Concrete Introduction to Higher Algebra, Springer-Verlag, 1979, 338s. ISBN 0-387-90333-x.
Metody hodnocení
Přednáška 2 hod.týdně, cvičení 2 hod.týdně. Zkouška písemná a ústní.
Informace učitele
INFORMACE KE ZKOUŠCE: Zkouška je písemná a ústní. Písemná zkouška má dvě části. 1.část písemné zkoušky: obsahuje 10 příkladů "testového charakteru" (tzn. příklady označované ve sbírce písmenem A), resp.uvedení definic a vět. Každý příklad je hodnocen 1 bodem, tj. celkem je 1.část písemky hodnocena 10 body. 2.část písemné zkoušky: se skládá z napsání a dokázání jedné věty a z vyřešení dvou příkladů "algoritmického charakteru" (příklady označované ve sbírce písmenem B). Celkově je 2.část písemky hodnocena také 10 body. Ústní část zkoušky se skládá z rozboru písemky a dále z odpovědi na jeden z následujících okruhů otázek: 1.Základní logické pojmy, základní množinové pojmy 2.Základní číselné obory, základní vlastnosti celých čísel 3.Zobrazení, mohutnost množiny 4.Relace mezi množinami, relace na množině 5.Uspořádané množiny, svazy 6.Ekvivalence a rozklady 7.Algebraické struktury s jednou operací 8.Podstruktury algebraických struktur s jednou operací 9.Algebraické struktury se dvěma operacemi 10.Homomorfizmy algebraických struktur s jednou a dvěma operacemi.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.