M5120 Lineární statistické modely I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Andrea Kraus, M.Sc., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vojtěch Šindlář (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. Pá 12:00–13:50 M1,01017
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M5120/01: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 13:00–13:50 MP1,01014, V. Šindlář
M5120/02: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 12:00–12:50 MP1,01014, V. Šindlář
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 30 ) && ( M4122 Pravděpodob. a statistika II || M6130 Výpočetní statistika )
Základy diferenciálního a integrálního počtu a lineární algebry. Teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, zejména teorie odhadu a testování statistických hypotéz: na úrovni předmětu M4122. Uživatelská znalost statistického software R: na úrovni předmětu M4130.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět studentům v časovém horizontu jednoho semestru nabízí ucelený pohled na lineární modely jako stěžejní metody statistické analýzy, čítající teorii, softwarovou implementaci, aplikaci a interpretaci.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu studenti:
- rozeznají situace, které lze řešit s pomocí lineárních modelů;
- jsou schopni model formulovat, implementovat a interpretovat jeho výsledky;
- jsou si rovněž vědomi limitací těchto technik;
- v konkrétní situaci dovedou odhadnout, co a proč by mohlo selhat, a jsou schopni takovým problémům předejít menší modifikací procedury.
Osnova
 • Popis problému.
 • Popisné statistiky a grafické vyšetřování závislosti.
 • Projekce.
 • Normální rozdělení.
 • Lineární model bez předpokladu normality.
 • Lineární model za předpokladu normality.
 • Podmodel.
 • Rezidua a diagnostika modelu.
 • Multikolinearita a model s neúplnou hodností.
 • Praktické aspekty, řešení různých problémů.
Literatura
  doporučená literatura
 • WOOD, Simon N. Generalized additive models : an introduction with R. Boca Raton, Fla.: Chapman & Hall/CRC, 2006. xvii, 392. ISBN 1584884746. info
 • FARAWAY, Julian James. Linear models with R. Boca Raton, Fla.: Chapman & Hall/CRC, 2005. x, 229. ISBN 1584884258. info
 • ZVÁRA, Karel. Regrese. Praha, 2008. 253 s. ISBN 978-80-7378-041-8. info
 • ANDĚL, J. Základy matematické statistiky. Praha: MFF UK, 2005. info
  neurčeno
 • Applied multivariate statistical analysis. Edited by Richard Arnold Johnson - Dean W. Wichern. 6th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2007. xviii, 773. ISBN 9780131877153. info
 • ANDĚL, Jiří. Matematická statistika. 2. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985. 346 s. info
 • RAO, C. Radhakrishna (Calyamp. Lineární metody statistické indukce a jejich aplikace : Linear Statistical Inference and Its Applications (Orig.). Translated by Josef Machek. 1. vyd. Praha: Academia, 1978. 666 s., 1. info
Výukové metody
Přednáška: teoretická výuka kombinovaná s praktickými příklady.
Cvičení: praktická cvičení zaměřena na analýzu dat.
Metody hodnocení
Podmínky: uspokojivě zpracovaný semestrální datový projekt, písemná závěrečná zkouška, popřípadě s bonusem za nepovinnou písemnou zkoušku v polovině semestru.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/el/1431/podzim2018/M5120/index.qwarp
https://is.muni.cz/el/1431/podzim2018/M5120/Osnova_cviceni.qwarp
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/M5120

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 12. 2018 12:12, 51. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému