M6120 Lineární statistické modely II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/2/0. 4 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vojtěch Šindlář (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
M5120 Lineární statistické modely I
Lineární regresní model: na úrovni předmětu M5120. Teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, zejména teorie odhadu a testování statistických hypotéz: na úrovni předmětu M4122. Uživatelská znalost statistického software R: na úrovni předmětu M4130.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět nabízí nejprve detailnější pohled na některé speciální případy linárního modelu a poté přehled zobecnění lineárního modelu pro situace, kdy nejsou splněny jeho předpoklady. Ve druhé části je důraz kladen na získání nadhledu nad širokým spektrem technik, schopnost tyto techniky použít a porozumění souvislostem mezi nimi. Studenti jsou rovněž seznámeni s magisterskými kurzy a literaturou nabízejícími hlubší poznatky o probíraných technikách.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- testovat hypotézy LRM;
- navrhnout a vysvětlit vhodný LRM;
- aplikovat LRM na reálná data;
- naprogramovat LRM v R.
Osnova
 • Asymptotické testy o středních hodnotách přes lineární regresní model (LRM)
 • Jedno-faktorový model analýzy rozptylu (ANOVA) s fixními efekty za homogenity a nehomogenity rozptylů.
 • Dvou-faktorový a hierarchický ANOVA model s fixními efekty.
 • Analýza kovariance (ANCOVA).
 • Kvadratická a polynomická regrese.
 • Sdružené a podmíněné mnohorozměrné normální rozdělení.
 • Korelační analýza.
 • LRM (homogenní a nehomogenní rozptyly), LRM s fixními efekty a korelovanými chybami, vážená metoda nejmenších čtverců.
 • Ortogonální regresní model.
 • Implementace v R.
Literatura
  doporučená literatura
 • KATINA, Stanislav, Miroslav KRÁLÍK a Adéla HUPKOVÁ. Aplikovaná štatistická inferencia I. Biologická antropológia očami matematickej štatistiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 320 s. ISBN 978-80-210-7752-2. info
 • HARRELL, Frank E. Regression modeling strategies :with applications to linear models, logistic and ordinal regression, and survival analysis. Second edition. Heidelberg: Springer, 2015. xxiii, 582. ISBN 9783319194240. info
 • FARAWAY, Julian James. Linear models with R. Second edition. Boca Raton, FL: CRC Press/Taylor & Francis Group, 2014. xii, 274. ISBN 9781439887332. info
 • RAO, C. Radhakrishna a Helge TOUTENBURG. Linear models : least squares and alternatives. New York: Springer-Verlag, 1995. 352 s. ISBN 0387945628. info
Výukové metody
Přednáška: teoretická výuka kombinovaná s praktickými příklady.
Cvičení: praktická cvičení zaměřena na analýzu dat.
Metody hodnocení
Podmínky: uspokojivě zpracovaný semestrální datový projekt, ústní závěrečná zkouška.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1431/jaro2017/M6120/index.qwarp
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 11. 2018 19:12, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému