M8180 Nelineární funkcionální analýza

Přírodovědecká fakulta
jaro 2010
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Alexander Lomtatidze, DrSc. (přednášející)
Garance
prof. Alexander Lomtatidze, DrSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18:00–19:50 MS2,01022
Předpoklady
M6150 Lineární funkcionál. analýza I
Matematická analýza I-IV, Lineární funkcionální analýza I a II, Lineární algebra.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
  • Matematika (program PřF, M-MA, směr Matematická analýza)
  • Matematika (program PřF, N-MA, směr Matematická analýza)
Cíle předmětu
Nelineární funkcionální analýza patří mezi pokročilé univerzitní kurzy matematiky. Je využívána v mnoha aplikacích. Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy nelineární funkcionální analýzy, zejména s diferenciálním počtem v normovaných prostorech a aplikacemi. Po úspěšném absolvování tohoto kurzu bude student schopen: definovat a interpretovat základní pojmy užívané ve výše uvedených oblastech; formulovat příslušné matematické věty a tvrzení a vysvětlit metody jejich důkazů; ovládat efektivní techniky používané v těchto oblastech; aplikovat získané poznatky při řešení konkrétních příkladů; analyzovat vybrané úlohy souvicející s probíranou tématikou.
Osnova
  • 1. Diferenciální počet v normovaných prostorech 1.1. Silný diferenciál (Freschetův diferenciál) 1.2. Slabý diferenciál (Gateauxův diferenciál) 1.3. Integrál 1.4. Newton-Leibnitzův vzorec 1.5. Derivace vyšších řádů 1.6. Taylorův vzorec 2. Aplikace v extrémálních úlohach 3. Stupeň zobrazení
Literatura
  • Lang, S. Real and Functional Analysis. Third Edition. Springer-Verlag 1993.
  • ZEIDLER, Eberhard. Nonlinear functional analysis and its applications. Translated by Leo F. Boron. New York: Springer-Verlag, 1990. xv, 469-12. ISBN 354097167X. info
  • KOLMOGOROV, A. N. a S. V. FOMIN. Základy teorie funkcí a funkcionální analýzy. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1975. 581 s. info
  • KRASNOSEL'SKIJ, M. A. Topologičeskijje metody v teorii nelinejnych integral'nych uravnenij. Moskva: Techniko teoretičeskoj literatury, 1956. 392 s. info
Výukové metody
přednášky a cvičení
Metody hodnocení
Výuka: přednáška 2 hod. týdně, cvičení 1 hod. týdně. Zkouška: písemná a ústní.
Informace učitele
Předmět je ukončen zkouškou, která má dvě části - ústní a písemnou. Požadavky na úspěšné zakončení předmětu: Písemná část zkoušky představuje zpracování zadaného tématu jako přípravu k části ústní. V průběhu ústní zkoušky je požadováno pochopení zavedených pojmů, porozumění vyloženým větám a schopnost jejich formulace. Je vyžadována znalost jednodušších důkazů a myšlenkových postupů složitějších důkazů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2010/M8180