EN

PřF:JAC04 Angličtina pro chemiky IV - Informace o předmětu

JAC04 Angličtina pro chemiky IV

Přírodovědecká fakulta
jaro 2003
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hana Ševečková, M.A. (přednášející)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Věra Hranáčová (přednášející)
PhDr. Hana Němcová (přednášející)
Mgr. Milada Pavlovová, Ph.D. (přednášející)
Dr. Michael Svoboda, B.A. (přednášející)
Mgr. Martin Dvořák, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Hana Ševečková, M.A.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: JUDr. Helena Sýkorová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAC04/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Pavlovová
JAC04/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Pavlovová
JAC04/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Pavlovová
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na středoškolské úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem výuky je rozvinout schopnosti studenta prezentovat výsledky vlastního výzkumu na mezinárodním fóru a sledovat nejnovější poznatky ve studovaném oboru.
Osnova
  • Obecné cíle: 1. rozvinout mluvní dovednosti potřebné pro komunikaci v situacích typických pro oblast vědy 2. rozvinout čtecí dovednosti tak, aby se studenti vypořádali i se složitějšími autentickými odbornými texty 3. rozvinout poslechové dovednosti tak, aby umožnily studentům porozumět odbornému textu 4. rozvinout dovednost psát tak, aby studenti dovedli sestavit žánry (typy textů) typické pro oblast vědy 5. seznámit studenty se základní odbornou terminologií 6. zopakovat a prohloubit znalost gramatiky v nových kontextech Obecné úkoly: Studenti 1. se naučí, jak popsat proces, systém, jak vyjádřit příčinu a následek, jak interpretovat grafy, jak přednést akademickou prezentaci 2. si dále prohloubí dovednosti uvedené v sylabu akademické angličtiny pod bodem 1. 3. se naučí, jak si dělat poznámky ze slyšeného textu 4. se naučí, jak psát žádost o zaměstnání, formální a neformální dopis, laboratorní zprávu, abstrakt, odborný článek 5. prohloubí si znalost odborné terminologie 6. upevní si znalost gramatiky Hodnocení: 1 písemný zápočtový test za semestr
Literatura
  • Přehled doporučené literatury - viz informace učitele.
Metody hodnocení
Výuka v každém semestru zakončena zápočtem - podmínkou je úspěšné vykonání zápočtového testu a 85% přítomnost ve výuce.
Navazující předměty
Informace učitele
Odborná literatura: http://www.chemweb.com http://chemistry.about.com/?once=true& http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Lab/4688/index.htm http://www.liv.ac.uk/Chemistry/Links/links.html http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/5875/ http://www.chemdex.org/ http://www.biochemlinks.com/bclinks/bclinks.cfm http://www.nature.com http://www.sciencenews.org http://www.sciencedaily.org http://www.newscientist.org http://www.nationalgeographic.com General Chemistry 1993, Uno Kask, J. David Rawn, WCB 1993 Presenting facts and figures, D. Kerridge, Longman, 1996 Effective presentation, J. Comfort, OUP 1995 Giving presentations, M. Ellis, N. O'Driscoll, Longman, 1997 Key Words in Science and Technology, Bill Mascull, Cobuild 1997
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.