EN

PřF:JAC04 Angličtina pro chemiky IV - Informace o předmětu

JAC04 Angličtina pro chemiky IV

Přírodovědecká fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Daniela Dlabolová (přednášející)
PhDr. Eva Složilová, M.A., PhD. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Hana Mihai (cvičící)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Věra Hranáčová (pomocník)
Mgr. Kateřina Kováčová, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Hana Němcová (pomocník)
Agnieszka Suchomelová-Polomska, M.A. (pomocník)
Garance
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAC04/01: St 13:00–14:50 A15/227, E. Složilová
JAC04/02: Čt 13:00–14:50 A15/227, E. Složilová
JAC04/03: Čt 15:00–16:50 A15/227, E. Složilová
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni B2 Evropského referenčního rámce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 36 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět autentickému odbornému textu na úrovni B2 ERR
porozumět mluvenému projevu na odborné téma na úrovni B2 ERR
komunikovat na odborné téma na úrovni B2 ERR
zběžně prohlédnout text a pochopit jeho celkový význam
vyhledat v textu specifické informace
formulovat hlavní myšlenku textu
rozlišit podstatné informace od nepodstatných
shrnovat podstatné informace
informovat o svém studiu na univerzitě a svém výzkumu
prezentovat odborná témata/výsledky svého výzkumu
aplikovat získané jazykové dovednosti na nová odborná témata
Osnova
 • Prezentace:
 • Úvod
 • Stať - signální prostředky, závěr
 • Přednes a výslovnost
 • Vizuální pomůcky
 • Interpretace grafů
 • Reakce na dotazy posluchačů
 • Praktické prezentace
 • Shrnutí
 • Organické názvosloví
 • Informace o studiu a výzkumu
 • Ozón
 • Různá odborná témata z chemie, biochemie a příbuzných oborů dle aktuální nabídky a zájmu (např.kmenov buňky, nanotrubice, enzymy)
Literatura
 • ORESKÁ, Alžbeta. English for chemists. 2. preprac. vyd. v Bratislave: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006. 191 s. ISBN 8022724181. info
 • WEISE, Karel. Angličtina pro chemiky. Translated by Karel Habersberger. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1988. 293 s. info
 • DASTYCH, Milan, Ladislav ČERVENÝ a Ivo NAJMAN. English for Laboratory Technicians. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 164 s. ISBN 978-80-210-4241-4. info
 • KELLY, Keith. Science. [Oxford]: Macmillan, 2008. 254 s. ISBN 9780230535060. info
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397. info
 • BELL, Douglas. Passport to academic presentations : student's book. 1st pub. Reading: Garnet, 2008. 68 l. ISBN 9781859644003. info
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students : with answers. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. x, 350. ISBN 052143680X. info
 • BLÁHA, Karel. Česko-anglický chemický slovník : Czech-english chemical dictionary. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. 515 s. info
 • Anglicko-český chemický slovník. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1988. 550 s. info
 • Dictionary of chemistry. Edited by John Daintith. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2004. 602 s. ISBN 0198609183. info
Výukové metody
semináře odborného anglického jazyka, analýza odborného textu, porozumění čtenému textu, poslechová cvičení, porozumění slyšenému textu, diskuse (ve dvojicích, ve skupinách,společná kontrola), vyhledávání potřebných informací na Internetu, prezentace
Metody hodnocení
plnění průběžně zadávaných úkolů, písemný zápočtový test - podmínkou je 60% správných odpovědí, 80% přítomnost ve výuce
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1431/jaro2012/JAC04/index.qwarp
Kurzy odborné angličtiny 01-04 nejsou povinné, ovšem jsou doporučené. Je vhodné absolvovat je po sobě, kurzy volně navazují. Do vyšších kurzů je možno se přihlásit i bez absolvování nižších kurzů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.