EN

PřF:JAC04 Angličtina pro chemiky IV - Informace o předmětu

JAC04 Angličtina pro chemiky IV

Přírodovědecká fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Milada Pavlovová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Andrea Rozkošná (přednášející)
Garance
Mgr. Hana Ševečková, M.A.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Magdalena Kunzová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAC04/02: Čt 10:00–11:50 J4, A. Rozkošná
JAC04/03: Čt 14:00–15:50 J4, A. Rozkošná
JAC04/04: St 14:00–15:50 J2, M. Pavlovová
JAC04/05: St 16:00–17:50 J2, M. Pavlovová
JAC04/06: Čt 8:00–9:50 J1, M. Pavlovová
Předpoklady
! JAP04 Angličtina pro přírodovědce 4 || ! NOW ( JAB04 Angličtina pro biology IV ) || ! JAB04 Angličtina pro biology IV || ! NOW ( JAF04 Angličtina pro fyziky IV ) || ! JAF04 Angličtina pro fyziky IV || ! NOW ( JAG04 Angličtina pro geology IV ) || ! JAG04 Angličtina pro geology IV || ! NOW ( JAM04 Angličtina pro matematiky IV ) || ! JAM04 Angličtina pro matematiky IV || ! NOW ( JAZ04 Angličtina pro geografy IV ) || ! JAZ04 Angličtina pro geografy IV
Znalost anglického jazyka na úrovni B2 Evropského referenčního rámce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 65 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět autentickému odbornému textu na úrovni B2 ERR
porozumět mluvenému projevu na odborné téma na úrovni B2 ERR
komunikovat na odborné téma na úrovni B2 ERR
zběžně prohlédnout text a pochopit jeho celkový význam
vyhledat v textu specifické informace
formulovat hlavní myšlenku textu
rozlišit podstatné informace od nepodstatných
shrnovat podstatné informace
informovat o svém studiu na univerzitě a svém výzkumu
prezentovat odborná témata/výsledky svého výzkumu
aplikovat získané jazykové dovednosti na nová odborná témata
Osnova
 • Prezentace:
 • Úvod
 • Stať - signální prostředky, závěr
 • Přednes a výslovnost
 • Vizuální pomůcky
 • Interpretace grafů
 • Reakce na dotazy posluchačů
 • Praktické prezentace
 • Shrnutí
 • Organické názvosloví
 • Informace o studiu a výzkumu
 • Ozon
 • Různá odborná témata z chemie, biochemie a příbuzných oborů dle aktuální nabídky a zájmu (např.kmenov buňky, nanotrubice, enzymy)
Literatura
 • BLÁHA, Karel. Česko-anglický chemický slovník : Czech-english chemical dictionary. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. 515 s. info
 • Anglicko-český chemický slovník. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1988. 550 s. info
 • MINDL, Jaromír a Josef PANCHARTEK. English-Czech dictionary of chemistry and chemical technology. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, 2007. xvi, 750. ISBN 8071948780. info
 • MINDL, Jaromír a Josef PANCHARTEK. Czech-English dictionary of chemistry and chemical technology. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, 2007. xiii, 554. ISBN 8071948799. info
 • Dictionary of chemistry. Edited by John Daintith. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2004. 602 s. ISBN 0198609183. info
 • ORESKÁ, Alžbeta. English for chemists. 2. preprac. vyd. v Bratislave: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006. 191 s. ISBN 8022724181. info
 • ORESKÁ, Alžbeta. Activity book English for chemists. 1. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2005. 135 s. ISBN 8022724122. info
 • Doubravová, Charlotte, et al. Angličtina pro posluchače VŠCHT. Praha: VŠCHT 1999.
 • DONOVAN, Peter. Basic English for Science. 10. vyd. Oxford: University Press, 1994. 153 s. ISBN 0-19-457180-7. info
 • PONŤUCHOVÁ, Viera, Jolana MIŠKOVIČOVÁ a Eva TANDLICHOVÁ. Strategies for english of science. 1. vyd. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1989. 255 s. ISBN 8022400025. info
 • Nucleus ; English for science and technology. Edited by Martin Bates - Tony Dudley-Evans. info
 • JORDAN, R. R. Academic writing course. New ed. London: Collins ELT, 1990. 144 s. ISBN 0-00-370249-9. info
 • GRELLET, Françoise. Developing reading skills : a practical guide to reading comprehension exercises. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. 252 s. ISBN 0521283647. info
 • Keith Kelly.Science.Macmillan 2008
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397. info
 • English for science. Edited by Fran Zimmerman. New Jersey : Regents/Prentice Hall, 1989
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xi, s. ISBN 9780521675437. info
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students : with answers. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. x, 350. ISBN 052143680X. info
 • Longman language activator : the world's first production dictionary. 2. ed. Harlow: Longman, 1994. 1586, 11. ISBN 0582040930. info
Výukové metody
semináře odborného anglického jazyka, analýza odborného textu, porozumění čtenému textu, poslechová cvičení, porozumění slyšenému textu, diskuse (ve dvojicích, ve skupinách,společná kontrola), vyhledávání potřebných informací na Internetu, prezentace
Metody hodnocení
plnění průběžně zadávaných úkolů, písemný zápočtový test - podmínkou je 60% správných odpovědí, 85% přítomnost ve výuce
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1431/jaro2009/JAC04/index.qwarp
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.