FD020 Demonstrace principů moderních zobrazovacích metod

Přírodovědecká fakulta
jaro 2004
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Jurmanová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Kuběna, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Josef Kuběna, CSc.
Předpoklady
FD010 Princ. mod. opt. zobr. met
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Přednáška, na níž tyto laboratorní práce navazuje, obsahuje velice mnoho nových optických pojmů a jevů. Tyto laboratorní práce vedené demonstrační formou poslouží zájemcům o moderní mikroskopii se s těmito jevy podrobněji seznámit a lépe si je osvojit.
Osnova
  • 1. Totální odraz světla, světlovody 2. Vnímání barev lidským okem 3. Dvoupaprsková interference, časová a prostorová koherence světla 4. Lineární polarizace světla, interference řádného a mimořádného paprsku 5. Zobrazování virtuálních i reálných meziobrazů 6. Mikroskop, funkce polní čočky 7. Kontrast při metodě temného pole 8. Metoda temného pole u komerčního mikroskopu, digitální záznam obrazu 9. Kontrast na dvojlomných preparátech 10. Interferenční kontrast u mikroskopu Zeiss - Epival
Literatura
  • 2. Kuběna, J., Synek, S.: Počítačová skanovací laserová optika. Studijní texty pro obor optometrie. Na internetu: www.physics.muni.cz/~kubena
  • 1. Kuběna, J.: Aplikovaná optika. Optická schémata pro nefyzikální obory. Na internetu: www.physics.muni.cz/~kubena,
Metody hodnocení
Laboratorní práce
Informace učitele
Laboratorní práce, určeno pro studenty nefyzikálních oborů
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: po domluvě se studenty možná bloková výuka.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.