FD020 Praktikum z moderních zobrazovacích metod

Přírodovědecká fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Mojmír Meduňa, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Jurmanová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 15:00–16:50 Kontaktujte učitele
Předpoklady
FD010 Princ. mod. opt. zobr. met
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je umožnit studentům
- popsat a vysvětlit moderní optické zobrazovací metody: především optická, ale i elektronová a rentgenová mikroskopie a mikroskopie atomové síly.
- prostřednictvím laboratorní práce v blokové výuce aplikovat tyto metody v konkrétních případech
Osnova
  • 1. Dvoupaprsková interference, časová a prostorová koherence světla 2. Interferenční kontrast u mikroskopu Zeiss-Epival 3. Lineární polarizace světla, polarizační mikroskop 4. Interference řádného a mimořádného paprsku, kontrast na dvojlomných preparátech 5. Mikroskop, funkce polní čočky 6. Metoda světlého a temného pole u optického mikroskopu 7. Digitální záznam obrazu 8. Mikroskop atomové síly (AFM) 9. Rentgenové zobrazovací metody 10. Mikroskopie v technologických čistých prostorách
Literatura
    povinná literatura
  • PRINCIPY MODERNÍCH OPTICKÝCH ZOBRAZOVACÍCH METOD – PRAKTIKUM návody - Na internetu: http://www.physics.muni.cz/~mjme/files/FD020-PraktikumModOptZobrMet-Navody-2013.pdf
Výukové metody
laboratorní cvičení, diskuze
Metody hodnocení
Laboratorní zpráva - zpracování a popis experimentu v laboratoři
Informace učitele
Laboratorní práce, určeno pro studenty fyzikálních i nefyzikálních oborů
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.