JFP04 Francouzština pro přírodovědce 4

Přírodovědecká fakulta
jaro 2006
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Hana Němcová (přednášející)
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jolana Flašarová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Hana Ševečková, M.A.
Kontaktní osoba: JUDr. Helena Sýkorová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JFP04/01: Čt 14:00–15:50 J4, K. Sedláčková
Předpoklady
Znalost francouzského jazyka na středoškolské úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem výuky je rozvinout a doplnit základní dovednosti nezbytné ke studiu odborné literatury.
Osnova
  • Obecné cíle: 1) rozvinout dovednost mluvení tak, aby studenti byli schopni komunikovat i o odborných tématech (diplomová, bakalářská práce apod.) 2) rozvinout dovednost čtení tak, aby se studenti bez problémů orientovali i ve složitějších textech 3) rozvinout poslechové dovednosti i v oblasti odborné 4) získat přehled o obecně-vědní slovní zásobě a o základní odborné terminologii 5) zopakovat a prohloubit znalost gramatiky se zaměřením na jevy odborného stylu 6) v písemném projevu zvládnout krátké shrnutí odborného článku
Literatura
  • Přehled literatury - viz informace učitele.
Metody hodnocení
Výuka je v každém semestru zakončena zápočtem - podmínkou udělení zápočtu je úspěšné vykonání zápočtového testu a 85% přítomnost ve výuce.
Navazující předměty
Informace učitele
Literatura: Le Nouveau sans frontiere II; Odborné texty:časopisy Science & Vie, La Recherche, Le Point; Le Nouveau Mémo - Encyklopédie, Larousse; Comment - Séléctions du Reader's Digest
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.