JFP04 Francouzština pro přírodovědce 4

Přírodovědecká fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Alena Světlíková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Hana Němcová (pomocník)
Mgr. Daniela Veškrnová (pomocník)
Garance
Mgr. Hana Ševečková, M.A.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JFP04/01: Čt 16:00–17:50 J5, A. Světlíková
Předpoklady
Znalost francouzského jazyka na úrovni B2 ERR
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:

porozumět složitějšímu odbornému textu/mluvenému projevu (odborné přednášce)
identifikovat hlavní myšlenky
formulovat hlavní myšlenky
interpretovat informaci z textu/mluveného projevu
diskutovat o přírodovědných tématech
prezentovat přírodovědná témata s využitím základních prezentačních technik
shrnout složitější přírodovědný text
porovnávat
argumentovat na odborné téma (obhájit svůj názor, oponovat, podpořit názor kolegy)
prezentovat (svůj) výzkum s využitím pokročilých prezentačních technik a obhátjit svůj pohled v diskusi
komunikovat na běžná i odborná témata s využitím vhodných jazykových prostředků
Osnova
  • Osnova kurzu: 1. odborná témata z biologie, geografie, geologie, chemie, fyziky a matematiky dle aktuální důležitosti a zájmu (potřebná slovní zásoba)
  • 2. obecná témata (potřebná slovní zásoba)
Literatura
  • Le Nouveau sans frontiere II
Výukové metody
kurz odborného jazyka; analýza odborného textu, poslechová cvičení, konverzace a diskuse ve dvojicích a skupinách, cvičení na použití odborné slovní zásoby; aplikace gramatiky v nových kontextech; domácí úkoly;
Metody hodnocení
Výuka je v každém semestru zakončena zápočtem - podmínkou udělení zápočtu je úspěšné vykonání zápočtového testu a 85% přítomnost ve výuce.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.sci.muni.cz
Literatura:

Le Nouveau sans frontiere II;
Odborné texty:časopisy Science & Vie, La Recherche, Le Point;
Le Nouveau Mémo - Encyklopédie, Larousse;
Comment - Sélections du Reader's Digest
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.