JFP04 Francouzština pro přírodovědce 4

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Daniela Veškrnová (cvičící)
Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Daniela Veškrnová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JFP04/01: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 15:00–16:50 J5, D. Veškrnová
Předpoklady
Znalost francouzského jazyka na úrovni B2 ERR
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:

porozumět složitějšímu odbornému textu/mluvenému projevu (odborné přednášce)
identifikovat hlavní myšlenky
formulovat hlavní myšlenky
interpretovat informaci z textu/mluveného projevu
diskutovat o přírodovědných tématech
prezentovat přírodovědná témata s využitím základních prezentačních technik
shrnout složitější přírodovědný text
porovnávat
argumentovat na odborné téma (obhájit svůj názor, oponovat, podpořit názor kolegy)
prezentovat (svůj) výzkum s využitím pokročilých prezentačních technik a obhátjit svůj pohled v diskusi
komunikovat na běžná i odborná témata s využitím vhodných jazykových prostředků
Osnova
  • Osnova kurzu: 1. odborná témata z biologie, geografie, geologie, chemie, fyziky a matematiky dle aktuální důležitosti a zájmu (potřebná slovní zásoba)
  • 2. obecná témata (potřebná slovní zásoba)
Literatura
    povinná literatura
  • materiály v IS MU (interaktivní osnova)
    neurčeno
  • Le Nouveau sans frontiere II
Výukové metody
kurz odborného jazyka; analýza odborného textu, poslechová cvičení, konverzace a diskuse ve dvojicích a skupinách, cvičení na použití odborné slovní zásoby; aplikace gramatiky v nových kontextech; domácí úkoly;
Metody hodnocení
Výuka je v každém semestru zakončena zápočtem - podmínkou udělení zápočtu je úspěšné vykonání zápočtového testu a 85% přítomnost ve výuce.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.sci.muni.cz
Literatura:

Le Nouveau sans frontiere II;
Odborné texty:časopisy Science & Vie, La Recherche, Le Point;
Le Nouveau Mémo - Encyklopédie, Larousse;
Comment - Sélections du Reader's Digest
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/JFP04