JNP02 Němčina pro přírodovědce 2

Přírodovědecká fakulta
jaro 2008
Rozsah
0/2. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Květoslava Štěpánková (přednášející)
Garance
Mgr. Hana Ševečková, M.A.
Kontaktní osoba: Magdalena Kunzová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JNP02/01: Po 10:00–11:50 J4, K. Štěpánková
JNP02/02: St 8:00–9:50 J5, K. Štěpánková
JNP02/03: St 10:00–11:50 J5, K. Štěpánková
Předpoklady
Znalost německého jazyka na středoškolské úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem výuky je prohloubit a rozvinout základní dovednosti nezbytné ke studiu odborné literatury potřebné k vypracování bakalářské práce.
Osnova
  • Obecné cíle: 1) rozvinout dovednost mluvení tak, aby studenti byli schopni komunikovat v běžných životních situacích 2) rozvinout dovednost čtení tak, aby se studenti dovedli pracovat s autentickým odborným textem 3) rozvinout poslechové dovednosti, tak, aby studenti rozuměli slyšenému z oblasti každodenního života 4) rozvinout dovednost psaní, aby studenti dokázali sestavit dopis, žádost, životopis 5) prohloubit znalost gramatiky se zaměřením na jevy odborného stylu
Literatura
  • Doporučená literatura - viz informace učitele
Metody hodnocení
Výuka je v každém semestru zakončena zápočtem - podmínkou udělení zápočtu je úspěšné vykonání zápočtového testu a 85% přítomnost ve výuce.
Navazující předměty
Informace učitele
Literatura: Literatura: 1) Slovníky Č-N, N-Č slovník, Siebenschein, SPN, Praha, 1989 Č-N, N-Č slovník, Řešetka, Fin publishing, Olomouc, 1997 Č-N, N-Č technický slovník, SNTL, Praha, 1989 Č-N, N-Č Handy technický slovník, Fraus, Plzeň, 2006 Duden, Deutsches Universalwörterbuch LINGEA 2000 Lexikon, CD (obsahuje i gramatiku) Wahrig, Deutsches Wörterbuch, (i na CD) N-Č slovníček geografických názvů 2) Základní učebnice Němčina pro začátečníky a samouky,Pařízková, P& P, 2001 Moderní učebnice němčiny, Höppnerová, Jaucová, NS Svobody, Praha, 2000 3) Gramatiky Cvičebnice německé gramatiky, Dusilová a kol., Polyglot, 1998 Mluvnice němčiny, Baumbach, Václavková, Fin publishing, Olomouc, 1977 Moderní gramatika němčiny, Berglová, Formánková, Mašek, Fraus, Plzeň,2006 Testy k Moderní gramatice němčiny,Berglová, Fraus, Plzeň, 2006 Německá gramatika, Berglová, Formánková, Mašek, Fraus, Plzeň,1995 Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Dreyer-Schmidt, Hueber,2005 (pro hodně pokročilé) Optimal B1 Grundlehrwerk DaF, Langenscheidt
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.