FX003 Plánování a vyhodnocování experimentu

Přírodovědecká fakulta
jaro 2009
Rozsah
2/2. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. (přednášející)
Mgr. Vlastimil Křápek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurs je zaměřen na teorii pravděpodobnosti a její použití při zpracování experimentálních dat, zejména v úlohách odhadu a testování hypotéz. Znalosti metod zpracování jsou využity pro plánování experimentů.
Osnova
  • Pravděpodobnost, náhodné proměnné. Náhodný vektor, statistická závislost. Centrální limitní věta. Vícerozměrné normální rozdělení. Typová rozdělení pravděpodobnosti a jejich souvislosti. Statistický odhad, metoda maximální věrohodnosti a nejmenších čtverců. Poloha neznámého symetrického rozdělení. Lineární model s více neznámými. Nelineární model, numerická minimalizace. Testy hypotéz. Pearsonův a Kolmogorovův test.
Literatura
  • BRANDT, Siegmund. Data analysis : statistical and computational methods for scientists and engineers. Translated by Glen Cowan. 3rd ed. New York: Springer-Verlag, 1998. xxxiv, 652. ISBN 0387984984. info
  • HUMLÍČEK, Josef. Statistické zpracování výsledků měření. 1. vyd. Brno: Rektorát UJEP, 1984. 101 s. info
  • EADIE, W. T. Statističeskije metody v eksperimental'noj fizike : Statistical methods in experimental physics (Orig.) : Statistical methods in experimental physics (Orig.). Moskva: Atomizdat, 1976. 334 s. info
Metody hodnocení
Závěrečný projekt zpracování syntetických dat: odhady, identifikace vybočujících hodnot, testy dobré shody, zpracování nepřímých měření, závislost parametrů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět určen pro studenty Fyzikálního inženýrství VUT.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.