FX003 Plánování a vyhodnocování experimentu

Přírodovědecká fakulta
podzim 2012
Rozsah
2/2. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Filip Münz, PhD. (přednášející)
Mgr. Filip Münz, PhD. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Filip Münz, PhD.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Metody hodnocení
Závěrečný projekt zpracování syntetických dat: odhady, identifikace vybočujících hodnot, testy dobré shody, zpracování nepřímých měření, závislost parametrů.
Informace učitele
http://dexter.physics.muni.cz/face/praxis/fdoc/mmzm/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět určen pro studenty Fyzikálního inženýrství VUT.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.