ZD372 Oborový seminář II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2010
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
Předpoklady
ZD371 Oborový seminář I || PROGRAM ( D - GR4 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: pro studenty doktorského studijního programu
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem druhého oborového semináře pro studenty 1. ročníku doktorského studia oboru Regionální geografie a regionální rozvoj je získání správných návyků při studiu literatury k disertaci. Na konci semestru by každý student měl být schopen zpracovat kvalitní rešerši.
Osnova
  • Vzhledem k povaze tohoto předmětu není stanovena přesná osnova. Průběh výuky závisí na postupu studia literatury.
Literatura
  • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
  • KATUŠČÁK, Dušan. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce :ako písať seminárne práce, ročníkové práce, práce študentskej viedeckej a odbornej činnosti, diplomové práce, záverečné a atestačné práce, dizertácie. 2. dop. vyd. Bratislava: Stimul, 1998. 117 s. ISBN 80-85697-82-3. info
Metody hodnocení
zápočet za kvalitně zpracovanou rešerši, prezentovanou na semináři.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020.