C7665 Multimedia ve výuce II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011 - akreditace
Rozsah
0/0/4. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marek Stehlík (cvičící)
Garance
RNDr. Aleš Mareček, CSc.
Ústřední knihovna - Jiná pracoviště - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Znalost systému Win 98 nebo 2000; výhodou je znalost práce s obrazovým editorem (Photoshop. GIMP) a textovými editory (PSPad).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět má za cíl uvést studenty do problematiky vytváření a publikování dokumentů pro WWW se zaměřením na prezentaci chemických dat, a to jak statických, tak dynamických s využitím JavaScriptu. Studenti se rovněž seznámí s využitím programu Macromedia Flash pro vytváření animací a složitějších prezentací.
Osnova
  • HTTP základní informace o protokolu HTML 1. základní stavba dokumentu, deklarace, linky, metatagy 2. blokové a inline elementy, obrázky 3. pokročilé konstrukce: tabulky, seznamy, formuláře 4. multimediální objekty v dokumentu, applety se zaměřením na vizualizaci chemických jevů 5. rámce, navigace, formátování: kaskádové styly CSS 6. objektový model dokumentu (DOM) 7. základy JavaScriptu Macromedia Flash 1. základy práce s programem 2. vytváření a import objektů, symboly, knihovny symbolů 3. interaktivita: tlačítka, navigace v časové osnově, základy ActionScriptu
Literatura
  • HTML 4 for the World Wide Web (Orig.) : HTML 4 pro World Wide Web. info
  • DOMES, Martin. Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2005. 324 s. ISBN 8086686396. info
  • STEJSKAL, Jan. Vytváříme WWW stránky pomocí HTML, CSS a JavaScriptu. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004. 250 s. ISBN 8025101673. info
  • MIKLE, Pavol. XCSS, CSS1, CSS2, CSS2.1 : úplná přesná referenční příručka : kaskádové styly CSS v (X)HTML, filtry v (X)HTML, barvy v (X)HTML, písma v (X)HTML, CSS tipy a triky, rozšiřující referenční tabulky. Vyd. 1. Brno: Zoner press, 2004. 231 s. ISBN 8086815137. info
  • PÍSEK, Slavoj. HTML a XHTML : začínáme programovat : podrobný průvodce začínajícího uživatele. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 255 s. ISBN 8024705710. info
  • Dynamické HTML : vytváření interaktivních webových stránek s dynamickým obsahem, dynamické styly, dynamickým polohováním. Edited by Scott Isaacs, Translated by Jaroslav Dudr. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1998. xx, 436. ISBN 8072260839. info
  • KOSEK, Jiří. HTML : tvorba dokonalých WWW stránek : podrobný průvodce. 1. vyd. Praha: Grada, 1998. 291 s. ISBN 8071696080. info
  • Dynamické HTML :referenční příručka. Edited by Pavel Mikle. 1. vyd. Brno: Unis Publishing, 1997. 167 s. ISBN 80-86097-09-9. info
Výukové metody
teoretická příprava, individuální práce, samostatné projekty
Metody hodnocení
Zápočet je udělen po předložení vlastní práce (souboru HTML stránek doplněných animacemi ve Flashi). Domácí práce se nevyžaduje, ovšem je výhodou.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Vyučují učitelé katedry anorganické a organické chemie.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.